Når en lader ikke fungerer.

 
Noen ganger hender det at man som elbilist kommer til en lader som ikke fungerer. Dette er spesielt uheldig dersom man befinner seg i et område med få ladere, eller man ikke har nok strøm til å komme seg dit man skal. Vi som ladeoperatør jobber hardt for å minimere risiko for at dette skal skje, og for å utbedre eventuelle feil ved våre ladere.

Det kan være flere grunner til at en hurtiglader ikke virker. En hurtiglader inneholder mange tekniske komponenter, og noen ganger kan det være feil eller skader inne i laderen. Det kan være feil i strømnettet, brukerfeil eller feil ved bil som fører til problemer, eller feil i laderens software ved stort trykk på laderen. Vi har også opplevd vandalisering, og at ladere har blitt påkjørt. 

Vi jobber hardt for å utbedre alle feil så raskt som mulig, men noen ganger så kan det dessverre ta lengre tid enn ønskelig fordi vi er avhengig av teknikere fra leverandøren, en del, eller fordi det rett og slett tar tid å finne ut av hva som feiler. For at vi skal kunne utbedre feil fort er vi avhengig av rask tilbakemelding fra våre kunder. 

Vi overvåker alle av våre ladere gjennom et system som kommuniserer med laderne, hvis en sikring går eller lader er koblet fra systemet på et eller annet vis, så fanger vi stortsett opp dette automatisk. Noen av de feilene som oppstår klarer ikke systemet å fange opp av forskjellige grunner, det er derfor viktig at du som kunde raskt feilmelder dersom du kommer til en lader som ikke fungerer.

Våre tiltak for å minimere risikoen for at du ikke får ladet

Vi oppfordrer alle til å bruke karttjenesten vår map.chargedrive.com. Her ser du driftsstatus på laderen. Husk å melde feil på lader til tlf: 22 55 54 25.

  1. Ved problemer med flere ladere så prioriterer vi alltid ladere som har mye pågang, eller ladere som står i områder der det er få andre ladere.

  2. Ladere der vi stadig opplever feil blir ofte byttet ut. Dette er en vurdering mellom oss som operatør, og kunden som har satt opp ladestasjonen. I år har vi bl.a. byttet ut samtlige Kiwi ladestasjoner for et mer stabilt tilbud. Vi har også byttet ut ladestasjoner ved flere McDonalds restauranter.

  3. På nye ladelokasjoner der det er mulig så setter vi nå opp mer enn en lader, gjerne både 2 og 3 DC hurtigladere og 1 dobbel AC lader for et bredt og godt tilbud som forbedrer ladetilbudet og reduserer kø.

  4. Vi har i løpet av året utvidet kapasiteten vår med flere ladere på mange av våre gamle ladelokasjoner, som f.eks. McDonalds på Vestby og Gardermoen. Shell7Eleven på Nes i Ådal, Værnes lufthavn, og Kiwi Gudridflaten i Hordaland. 

  5. Så langt det er mulig setter vi også opp hurtigladere fra forskjellige produsenter der vi har mer enn en hurtiglader. 

Bruk karttjenesten vår på map.chargedrive.com for å se driftsstatus på våre laderen. Husk å melde feil på lader raskt dersom du kommer til en lader som ikke virker på telefon 22 55 54 25, slik at vi kan sikre at vårt ladekart er oppdatert, og utbedre feil raskt!
Del :