Avtalevilkår privat

Enkel

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.

Påslag – Påslaget er fastsatt til 8,85 øre/kWh i januar og februar, 10,85  øre/kWh i mars og april, 13,85  øre/kWh i mai og juni, 15,85  øre/kWh i juli og august, 11,85  øre/kWh i september og oktober og 9,85  øre/kWh i november og desember. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva

Fastbeløp – Fastbeløpet er 69 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 8,28/4,14/2,76  øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva. 

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel. 

Co2Fri

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 8,35 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva

Fastbeløp – Fastbeløpet er 49 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 5,88/2,94/1,96  øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.    

Bindingstid – Avtalen har ingen bindningstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Opprinnelsesgaranti – Avtalen garanterer 100% fornybar strøm. Dette betyr at strømmen som kunden kjøper kan spores ved sertifikater (opprinnelsesgarantier) til en, eller flere, produsenter av 100% fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv). CO2Fri-avtalen selges i henhold til Energibedriftenes Landsforenings (EnergiNorge) standard for opprinnelses-garanterte strømleveranser og Renewable Energy Certificate Systems (RECS) International Quality Standard. Varedeklarasjon som viser miljøpåvirkning finnes på fortum.no/varedeklarasjon-2013/

Netto

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 5,95 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva    

Fastbeløp – Fastbeløpet er 39 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 4,68/2,34/1,56  øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura. 

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

eSpot

Pris – Du betaler den månedlige spotprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Spotprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til Spotprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 8,55 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.    

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel. 

Global

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 8,35 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva

Fastbeløp – Fastbeløpet er 49 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 5,88/2,94/1,96 øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Donasjon – Det vil bli donert en lampe etter at strømavtalen har hatt oppstart.

eStrøm

Pris – Du betaler den månedlige spotprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Spotprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til spotprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 0,9 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura og AvtaleGiro. Kunden må opprette elektronisk faktura (eFaktura, Digipost eller epostfaktura) og AvtaleGiro til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva per manglende avtale, per utsendte papirfaktura.     

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

KickBack

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Fastbeløp – Fastbeløpet er 49 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 5,88/2,94/1,96 øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Påslag – Påslaget er fastsatt til 5,95 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva.  

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.  

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.  

KickBack –  Avtalen må bestilles via kickback.no for at man skal få bonus på strømavtalen. Oppstartsbonus på 400 kr gis først etter at man har vært kunde i 3 måneder, og kun første gang man bestiller avtalen. Det gis 10 kr i bonus etterskuddsvis, for hver hele måned man er kunde. Bonusen overføres hver tredje måned. Oppstartsbonusen gis kun ved leverandørbytte til Fortum og kun en gang per kunde. For informasjon og uttak av opptjent bonus gjelder KickBack sine vilkår. Se kickback.no/vilkar.

Jubileumsstrøm

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Fastbeløp – Fastbeløpet er 49 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 5,88/2,94/1,96 øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Påslag – Påslaget er fastsatt til 6,25 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.    

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Opprinnelsesgaranti –  Avtalen garanterer 100% fornybar strøm. Dette betyr at strømmen som kunden kjøper kan spores ved sertifikater (opprinnelsesgarantier) til en, eller flere, produsenter av 100% fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv). CO2Fri-avtalen selges i henhold til Energibedriftenes Landsforenings (EnergiNorge) standard for opprinnelses-garanterte strømleveranser og Renewable Energy Certificate Systems (RECS) International Quality Standard. Varedeklarasjon som viser miljøpåvirkning finnes på fortum.no/varedeklarasjon-2013/

iSarpsborg samarbeid –  Hele overskuddet fra strømavtalen vil gå til iSarpsborg, frem til utgangen av 2016. Etter dette vil overskuddet bli fordelt mellom iSarpsborg og Fortum. Dersom iSarpsborg skulle gå konkurs/legge ned driften, vil hele overskuddet gå til Fortum. Strømavtalen er løpende til den sies opp.

Ladebonus

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 7,05 øre/kWh. Elsertifikat-kostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva

Fastbeløp – Fastbeløpet er 29 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 3,48/1,74/1,16 øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.

Bindingstid – Avtalen har ingen bindningstid.

Prisendring – Påslaget, fastbeløpet og betingelser kan endres med 14 dagers varsel.

Opprinnelsesgaranti – Avtalen garanterer 100% fornybar strøm. Dette betyr at strømmen som kunden kjøper kan spores ved sertifikater (opprinnelsesgarantier) til en, eller flere, produsenter av 100% fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv). C&D-avtalen selges i henhold til Energibedriftenes Landsforenings (EnergiNorge) standard for opprinnelses-garanterte strømleveranser og Renewable Energy Certificate Systems (RECS) International Quality Standard. Varedeklarasjon som viser miljøpåvirkning finnes på fortum.no/varedeklarasjon-2013/.

Ladebonus – Du opptjener bonusminutter basert på ditt strømforbruk. Du kan maksimalt opptjene en bonus på 800 kr pr år. Bonusen beregnes med 2 øre per kWh på forbruk opp til maksimalt 40 000 kWh per år. Forbruk over dette beregnes det ikke ladebonus av. Du får 5 % rabatt på gjeldende pris for lading. Rabatten trekkes ifra før fakturering. Prisen på fakturaen er derfor inklusiv rabatt. Opptjente bonusminutter trekkes ifra på neste faktura. Dersom du ikke har ladet eller har ladebonus til overs, overføres beløpet til neste måned. Strømavtalen og bruk av ladebrikken blir fakturert hver måned, på samme faktura. Opptjente bonusminutter må benyttes innen 12 måneder etter at bonusen ble opptjent. Deretter bortfaller bonusen. Bonusen kan ikke utbetales i kontanter eller trekkes ifra på strømfakturaen. Bonusen er personlig, og kan ikke overføres til andre. For å opptjene lademinutter må du ha en ladebrikke fra Fortum Charge and Drive. Har du ikke en ladebrikke registrert i ditt navn, blir det bestilt en brikke til deg. Du mottar brikken i posten ca en uke etter bestilling. Ved sms eller kredittkortbetaling, opptjenes ikke ladebonus. Fortum forbeholder seg retten til å avvikle avtalen, med en måneds varsel, dersom det av forretningsmessige grunner ikke lenger er mulig å tilby ladebonus. Opptjente bonusminutter vil da kunne bortfalle. Ved oppsigelse av strømavtalen vil opptjente bonusminutter kunne benyttes frem til utløpsdato, eller til brikken blir sagt opp.

NorgesSpot

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp. 

Påslag – Påslaget er fastsatt til 8,25 øre/kWh. Elsertifikat-kostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fastbeløp – Fastbeløpet er 19 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 2,28/1,14/0,76 øre/kWh. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva, per utsendte papirfaktura.

Bindingstid – Avtalen har ingen bindningstid.

Prisendring – Påslaget, fastbeløpet og betingelser kan endres med 14 dagers varsel.

Opprinnelsesgaranti – Avtalen garanterer 100% fornybar strøm. Dette betyr at strømmen som kunden kjøper kan spores ved sertifikater (opprinnelsesgarantier) til en, eller flere, produsenter av 100% fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv). C&D-avtalen selges i henhold til Energibedriftenes Landsforenings (EnergiNorge) standard for opprinnelses-garanterte strømleveranser og Renewable Energy Certificate Systems (RECS) International Quality Standard. Varedeklarasjon som viser miljøpåvirkning finnes på fortum.no/varedeklarasjon-2013/

Strømdeal

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.

Påslag – De første 180 dagene betaler du 0 øre/kWh i påslag. Etter dette er påslaget fastsatt til 2,05 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitte priser er inklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura og AvtaleGiro. Kunden må opprette elektronisk faktura (eFaktura, Digipost eller epostfaktura) og AvtaleGiro til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 39 inklusiv mva per manglende avtale, per utsendte papirfaktura.

Bindingstid – Avtalen har 6 måneders bindingstid. Gebyr for brutt binding er 500 kr.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Inngåelse av avtale:

Leverandørbytte (nye kunder) – Ved bestilling av strømavtale gir kunden Fortum fullmakt, etter NVE’s retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Avtalen vil ha oppstart ca 8 til 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden. Fortum tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Fortum på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Fortum og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Fortum godkjenner du at det sendes informasjon og tilbud fra Fortum og våre samarbeidspartnere. Man kan når som helst melde seg av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende ditt kundeforhold og/eller din strømavtale vil sendes selv om man har reservert seg mot nyhetsbrev.

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon – Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Fortum kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Standardvilkår – Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft, gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen. 

Fakturering:

Fakturering – Fortum sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til Fortum eller sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Fortum ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksprofil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk

Gjennomfakturering av nettleie – Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil kunden motta en samlet faktura med strøm og nettleie fra Fortum. Kunden gir Fortum fullmakt til å innhente nødvendig informasjon for å gjennomfakturere nettleie. Ved inngåelse av gjennomfakturering kan det bli endringer i fakturaintervall og forfallsdato. Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfaktureringen ikke kan gjennomføres, vil kunden få nettleiefaktura direkte fra netteier. Ved oppsigelse av strømavtalen, opphører ordningen for gjennomfakturering.

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.   

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. 

Oppsigelse:

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom Fortum sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn, ref Energi Norges standardavtale for levering av av elektrisk kraft.

Flytting – Fortum tilbyr videreføring av strømavtalen ved flytting. Kunden er selv ansvarlig for å melde inn flyttingen til Fortum. Fortum har tillatelse til å innhente nødvendig informasjon for å videreføre avtalen til nytt anlegg. Dersom avtalen ikke skal videreføres til nytt anlegg, må avtalen sies opp.

Angrerett:

Angring – Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. Ved sen angring oppfordres kunden til å ta kontakt med foretrukket strømleverandør.

Pris og produktvilkår:

Generelle avtalevilkår:

Del :