Vilkår Hjemmeladestasjon

Avtale om kjøp av hjemmeladestasjon

Partene:

Ved kjøp av hjemmeladestasjon inngås avtale mellom Fortum Markets AS (heretter kalt Fortum) og kjøper som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper).

Pris:

Samlet pris for hjemmeladestasjon og standard installasjon er: Under 10.000 kr inkl. moms.

Installasjon av hjemmeladestasjon:

Installasjonen skal gjøres av autorisert installatør valgt av Fortum. Dersom Fortums installatør ikke benyttes på hele installasjonen kan det påvirke ansvars- og garantiforholdet.

Standard installasjon:

I standard installasjon forutsettes det at kjøpers sikringsskap har nødvendig kapasitet og plass til 1 stk 20A sikring montert i sikringsskap og 1 stk Jordfeilbryter klasse B (jordfeilbryter inkludert i pakken). Installasjonen inkluderer inntil 10m 4mm2 kabel, boring gjennom inntil 2 trevegger, montering, tilkobling og innjustering av hjemmeladestasjonen, dokumentasjon og samsvarserklæring og inntil 25 km kjøreavstand for installatør. Eventuelle tilleggsjobber og kjøring ut over 25 km faktureres med installatørens gjeldende priser direkte til kjøper.

Fakturering:

Fortum tilbyr betaling i ett eller 12 avdrag. Ved 12 avdrag, faktureres kjøper hver måned i 12 måneder. Ved ett avdrag faktureres hele kjøpesummen etter at installasjonen er fullført. Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Garanti:

Samsvarserklæringen er gjeldende som garantibevis på installasjonen. Garanti på hjemmeladestasjonen er 2 år og gis av leverandøren av hjemmeladestasjonen. Ved feil eller mangler skal kjøper kontakte Fortum. Kjøper må gi Fortum eller Fortums samarbeidspartnere tilgang til installasjonen og hjemmeladestasjonen for at feil eventuelt skal kunne utbedres.

Support:

Dersom kjøper trenger support av hjemmeladestasjonen skal kjøper kontakte Fortum v/ Christoffer Trøbråten på telefon 404 93 719 mandag-fredag mellom 8-16. I perioden 29.12-17.1 er Stig Andresen kontaktperson på nummer 900 80 492.

Angrerett:

Kjøper har 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. Dersom kjøper ønsker å angre, må kjøper gi Fortum skriftlig beskjed innen utløpet av angrefristen. Installasjon skjer etter at angrefristen er utløpt. Dersom kjøper ber om installasjon før angrefristen er utløpt, må kjøper betale for installasjonen hvis kjøper velger å angre.

Vilkår for pilottesting:

Fortum forbeholder seg retten til å bestemme hvilke kjøpere som blir plukket ut til å delta i pilottesting. For å delta i pilottesting må kjøper bo i Østfold og oppfylle kravene til standard installasjon. Kjøper må svare på spørsmål om installasjonen og bruk av hjemmeladestasjonen. Kjøper kan bli spurt om å stille til intervju og delta i fokusgrupper. Estimert tidsbruk for kjøper er totalt 4 – 6 timer. Kjøper godkjenner at Fortum kan analysere data fra hjemmeladestasjonen og bruke resultatene i markedsføring og til produktutvikling. Kjøper må ha en elbil eller ladbar hybrid som kan lades med Type 1- eller Type 2-kontakt. Kjøper må være strømkunde av Fortum for å delta i pilottestingen. Som kompensasjon for at kjøper er med i pilottesten, får kjøper hjemmelader og installasjon til rabattert pris.

Pakke 3

EV-Box Homeline
Charging Station
 1. Ladekabel kjøpes separat
 2. Ladekabel kan låses til ladestasjonen med nøkkel
 3. Type 2-uttak
 4. 16A forankret med 20A sikring
 5. Klargjort for kommunikasjon med Fortums skytjenester med integrert SIM-kort
 6. Ladehastighet maks 3,6 kW
 7. 1-fase (230V)
 

Pakke 2

Schneider EVlink
Smart Wallbox
 1. Ladekabel kjøpes separat
 2. Ladekabel kan låses til ladestasjonen med nøkkel
 3. Type 2-uttak
 4. 16A forankret med 20A sikring (kan justeres til 32A på 40A sikring)
 5. Klargjort for kommunikasjon med Fortums skytjenester via LAN (WiFi tilkobling kan kjøpes separat)
 6. Ladehastighet 3,6 kW (mulig å øke til 22 kW)
 7. 1-fase eller 3-fase (230V eller 400V)

Pakke 1

Schneider EV link
Wallbox Key
 1. Ladekabel kjøpes separat
 2. Ladekabel kan låses til ladestasjonen med nøkkel
 3. Type 2-uttak
 4. 16A forankret med 20A sikring (kan justeres til 32A på 40A sikring)
 5. Ladehastighet 3,6 kW (mulig å øke til 22 kW)
 6. 1-fase eller 3-fase (230V eller 400V)
 7. Ingen mulighet for kommunikasjon med Fortums skytjenester
Del :