Avfallshåndtering Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions tilbyr behandling av farlig avfall på høyforbrenningsanlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. Det farlige avfallet forbrennes og utvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet. Selskapet tilbyr i tillegg resirkulerings- og gjenbruksløsninger. Vi tar ansvar for hele avfallshåndteringsprosessen: materialundersøkelser, avfallshåndteringsplaner, avfallsbeskrivelser, opplæring av ansatte, plassering og vedlikehold av avfallscontainere, utnyttelse og håndtering av avfall, samt rapportering.