Søknad om levering av avfall

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan og bør materialgjenvinnes. Avfallet gjenvinnes til fjernvarme, kjøling og strøm

Søknadsskjema

Fyll inn skjemaet for levering av avfall til Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo
 

Kontaktperson økonomi

Kontaktperson leveranse

Veiekort

Når veiekort er innvilget, kan kortet hentes i vekta på Klemetsrudanlegget, Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo

Avfallstype

Brennbart næringsavfall kan være emballasje, paller og plast med innslag av våtorganisk avfall. Gips og flytende avfall mottas ikke!
Avfall til direkteforbrenning er fraksjoner som krever kort oppholdstid i behandlingsprosessen (konfidensielle dokumenter, medisinrester, sykehusavfall o.l.)
Farlig avfall leveres på Renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner eller miljøstasjoner. Med farlig avfall menes deklarasjonspliktig avfall, dvs. impregnert trevirke, asbestholdig avfall, kjemiske produkter, etc.   

Antall leveranser

De innsamlede opplysningene (navn, telefonnummer, organisasjonsnummer osv.) blir brukt for å kunne behandle din henvendelse.
Les mer om Fortums personvern.


 

CS14

Kontakt oss på telefon

815 000 53

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

CS15

Kontakt oss på e-post

Send e-post

F17

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser