Avfall og energigjenvinning

Norges største energigjenvinningsanlegg!

Vi energigjenvinner brennbart restavfall som ikke kan materialgjenvinnes

Her kan du søke for å levere avfall
CS1

Avfall og enerigjenvinningstjenester

Fortum Oslo Varme Klemetsrud

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland som ikke kan materialgjenvinnes. I tillegg behandler anlegget såkalt risikoavfall som går til direkteforbrenning.

Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions tilbyr behandling av farlig avfall på høyforbrenningsanlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. I tillegg behandler selskapet resirkulerings- og gjenbruksløsninger.

Miljøvennlig avfallshåndtering!

Alt avfall som forbrennes på våre anlegg blir til miljøvennlig fjernvarme og elektrisitet.

CS1

Kontakt oss

Fortum Oslo Varme AS Klemetsrud

Kontakt oss
Telefon: +47 904 77 115 / +47 815 000 53

E-post: [email protected]

Adresse: Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo

Fortum Waste Solutions Norway AS

Kontakt oss

Telefon: +47 970 73 861

E-post: [email protected]

Adresse: Svelleveien 33, 2004 Lillestrøm

Fortum Oslo Varme Klemetsrud

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland som ikke kan materialgjenvinnes. I tillegg behandler anlegget såkalt risikoavfall som går til direkteforbrenning.

Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions tilbyr behandling av farlig avfall på høyforbrenningsanlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. I tillegg behandler selskapet resirkulerings- og gjenbruksløsninger.

Miljøvennlig avfallshåndtering!

Alt avfall som forbrennes på våre anlegg blir til miljøvennlig fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme AS Klemetsrud

Kontakt oss
Telefon: +47 904 77 115 / +47 815 000 53

E-post: [email protected]

Adresse: Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo

Fortum Waste Solutions Norway AS

Kontakt oss

Telefon: +47 970 73 861

E-post: [email protected]

Adresse: Svelleveien 33, 2004 Lillestrøm

CS1

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad

F3

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 50 % innen 2020, og med 95 % innen 2030.

Fjernvarme er et svært viktig virkemiddel for å nå disse målene!

Les mer om Fortum Oslo Varmes miljøarbeid