Avfall og energigjenvinning

Fortum Oslo Varme leverer samfunnskritisk infrastruktur til hele Stor-Oslo. Fjernvarmevirksomheten er definert som kraftforsyning, og avfallsforbrenningen bidrar til å løse samfunnets avfallsproblemer. Vi har døgnkontinuerlig bemanning som produserer og overvåker leveransen av varme og varmt vann til byen vår. Vi er i beredskap, vi har iverksatt nødvendige tiltak, og er i løpende dialog med myndigheter, leverandører og kunder.

Vi sikrer avfalls- og energigjenvinningen under virusutbruddet

Norges største energigjenvinningsanlegg!

Vi energigjenvinner brennbart restavfall som ikke kan materialgjenvinnes Her kan du søke for å levere avfall
CS1

Avfall og enerigjenvinningstjenester

Fortum Oslo Varme Klemetsrud

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland som ikke kan materialgjenvinnes. I tillegg behandler anlegget såkalt risikoavfall som går til direkteforbrenning.

Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions tilbyr behandling av farlig avfall på høyforbrenningsanlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. I tillegg behandler selskapet resirkulerings- og gjenbruksløsninger.

Miljøvennlig avfallshåndtering!

Alt avfall som forbrennes på våre anlegg blir til miljøvennlig fjernvarme og elektrisitet.

CS1

Kontakt oss

Fortum Oslo Varme AS Klemetsrud

Kontakt oss
Telefon: +47 904 77 115 / +47 815 000 53

E-post: postmottak.fov@fortum.com

Adresse: Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo

Fortum Waste Solutions Norway AS

Kontakt oss

Telefon: +47 970 73 861

E-post: lisa.sollie@fortum.com

Adresse: Svelleveien 33, 2004 Lillestrøm

Fortum Oslo Varme Klemetsrud

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er Norges største energigjenvinningsanlegg for brennbart husholdnings- og næringsavfall fra inn- og utland som ikke kan materialgjenvinnes. I tillegg behandler anlegget såkalt risikoavfall som går til direkteforbrenning.

Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions tilbyr behandling av farlig avfall på høyforbrenningsanlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. I tillegg behandler selskapet resirkulerings- og gjenbruksløsninger.

Miljøvennlig avfallshåndtering!

Alt avfall som forbrennes på våre anlegg blir til miljøvennlig fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme AS Klemetsrud

Kontakt oss
Telefon: +47 904 77 115 / +47 815 000 53

E-post: postmottak.fov@fortum.com

Adresse: Klemetsrudveien 1, 1278 Oslo

Fortum Waste Solutions Norway AS

Kontakt oss

Telefon: +47 970 73 861

E-post: lisa.sollie@fortum.com

Adresse: Svelleveien 33, 2004 Lillestrøm

CS1

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad

F3

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fjernvarme er viktig for at Oslo kommune skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Les mer om vårt miljøarbeid