Behandling av farlig avfall

Fortum Waste Solutions tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sikre en sikker sluttbehandling. Vi har mer enn 40 års erfaring med fjerning av farlige stoffer. Vi tilbyr også resirkulerings- og gjenbruksløsninger.

Vi transporterer, analyserer og behandler farlig avfall i henhold til kundes behov. Vi hjelper også våre kunder med å velge passende emballasje og korrekt merking av avfallet, samt organisere tilpasset trening for din organisasjon.

Vi tilbyr pålitelig høykvalitets behandling av farlig avfall på våre tre høytemperaturforbrenningsanlegg. Det farlige avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet. Bunnasker fra forbrenning sorteres for ulike metaller som resirkuleres. Resterende uorganisk bunnaske gjenbrukes til entreprenørvirksomhet i deponier, eller deponeres. Vi tilbyr også fysisk-kjemisk behandling for uorganisk farlig avfall, som syrer og baser, og behandler forurenset prosessvann i vårt fordampningsanlegg. I tillegg behandler vi et bredt spekter av forurenset jord på våre behandlingsanlegg.

Vi tilbyr:

Riktig transport og emballasje 

Farlig avfall skal transporteres, emballeres og merkes i henhold til ADR regelverket. Vi har emballasje for alle typer avfall, og vi er forberedt på å hjelpe deg med riktig merking av avfallet.

Vi kan tilby transport via underleverandører som har erfaring og er profesjonelle aktører innen transport av farlig avfall. All transport er i overensstemmelse med bestemmelsene i den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR) og International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

Eksempler på farlig avfall

Eksempler på farlig avfall er lysrør, spraybokser, utløpt eller ubrukt medisin og farmasøytiske produkter, kvikksølvtermometre, kjemikalier, maling, lim og lakkavfall, emballasje og tilhørende utstyr, verktøy og masse. Andre eksempler er løsemidler, rengjøringsmidler, brukt olje og oljeavfall, plantevernmidler, kjøleskap og frysere, TV og dataskjermer, impregnert tre og batterier.

Har du spørsmål om behandling av farlig avfall? Kontakt våre eksperter!

LisaMoen4

Lisa Sollie Moen
Product Line Manager Detox, Norway
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com