Resirkulerte materialer

Fortum ønsker å være ledende innen utviklingen mot en renere verden. Vårt mål er å sørge for at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen.

F17
Økonomiske fordeler

Fortums CIRCO-resirkulert plast er et kostnadseffektivt materiale og kan tilpasses kundens behov.

RW6
Miljømessige fordeler

Resirkulert plast er et skritt mot effektiv utnyttelse av materialer i sirkulær økonomi. Som et råmateriale har resirkulert plast ikke bare høy kvalitet, men er også billigere og mer miljøvennlig enn andre råvarer.

RW4
Sikkerhet

Vår CIRCO-resirkulerte plast kan spores.

Resirkulering  av plast

Fortum Waste Solutions tilbyr løsninger for raffinering av plast for gjenbruk. Vi håndterer plast og gjenvinner husholdningsplastemballasje. På plastgjenvinningsanlegget vårt i Finland skilles, knuses og vaskes plasten før den gjøres om til plastgranulat slik at den blir til nye råmaterialer som kan bli brukt som erstatning for jomfruplast eller helt ny plast.

Fortums CIRCO-plast er et kostnadseffektivt råmateriale som delvis eller helt kan erstatte jomfruelige råvarer ved produksjon av plastprodukter. Vi ønsker at plastmaterialer skal sirkulere så lenge de har verdi. Vi gjenbruker resirkulert plast til å produsere CIRCO- produkter, og gjenbruker sortert blandet plast for å produsere CIRCO- plast.

Takket være utviklingsarbeid kan CIRCO-produktene våre av resirkulert plast tilpasses kundens prosesser og produktkrav. Plastraffineriet produserer ensartet resirkulert plast som gir et konkurransefortrinn i kostnadsbesparelser på råvarer og merverdi for sluttproduktet. CO2-avtrykket til CIRCO-resirkulert plast er mindre enn for jomfruelige råvarer. Sammen kan vi tilpasse resirkulerte materialer til dine produksjonsbehov.

Sirkulærøkonomi

Når avfall blir råmateriale, elimineres avfallsgenerasjonen, og behovet for jomfruelige råvarer reduseres. Hvis avfallet ikke kan gjenbrukes, utnyttes avfallet i energiproduksjon og farlige stoffer fjernes fra kretsløpet.

Fortum Waste Solutions introduserer nye løsninger på markedet som øker ressurseffektiviteten på tvers av industrier, byer og lokalsamfunn - alt fra en enkel endring i kundens avfallssortering, til å bygge behandlingsanlegg for ulike avfallstyper.

 

Har du spørsmål om resirkulering?

LisaMoen4

Lisa Sollie Moen
Product Line Manager Detox, Norway
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com