Resirkulerte materialer

Fortum ønsker å være ledende innen utviklingen mot en renere verden. Vårt mål er å sørge for at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen.

F17
Økonomiske fordeler

Fortums CIRCO-resirkulert plast er et kostnadseffektivt materiale og kan tilpasses kundens behov.

RW6
Miljømessige fordeler

Resirkulert plast er et skritt mot effektiv utnyttelse av materialer i sirkulær økonomi. Som et råmateriale har resirkulert plast ikke bare høy kvalitet, men er også billigere og mer miljøvennlig enn andre råvarer.

RW4
Sikkerhet

Vår CIRCO-resirkulerte plast kan spores.

Resirkulering  av plast

Fortum Waste Solutions tilbyr løsninger for raffinering av plast for gjenbruk. 

Fortums CIRCO- plast er et kostnadseffektivt råmateriale som delvis eller helt kan erstatte jomfruelige råvarer ved produksjon av plastprodukter. Vi ønsker at plastmaterialer skal sirkulere så lenge de har verdi. Vi gjenbruker resirkulert plast til å produsere CIRCO- produkter, og gjenbruker sortert blandet plast for å produsere CIRCO- plast.

Takket være utviklingsarbeid kan CIRCO- resirkulert plast tilpasses kundens prosesser og produktkrav. Plastraffineriet produserer ensartet resirkulert plast som gir et konkurransefortrinn i kostnadsbesparelser på råvarer og merverdi for sluttproduktet. CO2-avtrykket til CIRCO-resirkulert plast er mindre enn for jomfruelige råvarer. Sammen kan vi tilpasse resirkulerte materialer til dine produksjonsbehov.

Resirkulering av olje

Fortum Waste Solutions samler, behandler og resirkulerer spillolje av god kvalitet for gjenbruk. Rensing og gjenbruk av oljer er blant de beste måtene å utnytte industriavfall.

En forutsetning for oppgradering, regenerering og materialutnyttelse av oljer, er at de forskjellige oljeavfalls typene separeres. Når oljene separeres, blir energi lagret i behandlingen og karbonavtrykket til produktet reduseres. Dette gjør det mulig å spare naturressurser og oppnå kostnadsbesparelser.

Regenerering er den beste måten å gjenvinne smøreoljer. Som et biprodukt benyttes bitumen som et drivstoff til fremstilling av asfalt- og takbelegg. Det eneste avfallet i prosessen er vannet som er bundet til oljen.

Sirkulær økonomi

Når avfall blir råmateriale, elimineres avfallsgenerasjonen, og behovet for jomfruelige råvarer reduseres. Hvis avfallet ikke kan gjenbrukes, utnyttes avfallet i energiproduksjon og farlige stoffer fjernes fra kretsløpet.

Fortum Waste Solutions introduserer nye løsninger på markedet som øker ressurseffektiviteten på tvers av industrier, byer og lokalsamfunn - alt fra en enkel endring i kundens avfallssortering, til å bygge behandlingsanlegg for ulike avfallstyper.

Vår «Circular Economy Village» som ligger i Riihimäki, i Finland, er et stort skritt mot realiseringen av den sirkulære økonomien. “Circular Economy Village» er et unikt konsept, der den beste mulige form for resirkulering er utviklet for alle typer avfall. Kommunalt avfall blir videresendt for gjenbruk etter å ha blitt behandlet gjennom vårt Eco Refinery, Plastics Refinery og Gasum`s Bio Refinery.

Eco Refinery håndterer kommunalt avfall og skiller ut bioavfall, plast og metall. Gjenvinningsgraden av kommunalt avfall er opptil 50% og utnyttelsesgraden er 98%. 100.000 tonn kommunalt avfall kan behandles på anlegget hvert år.

Plastics Refinery håndterer plast og husholdningsplastemballasje. På raffineriet skilles plasten, knuses, vaskes og granuleres. Plasten resirkuleres og returneres til plastindustrien som råmateriale for å erstatte jomfruelige råvarer. 

Gasum`s Bio Refinery håndterer bioavfall for å produsere biogass for transportformål.

Har du spørsmål om resirkulering?

Lisa Sollie Moen
Product Line Manager Detox, Norway
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com