Behandling av oljeholdig vann

Fortum Waste Solutions tilbyr effektive og bærekraftige løsninger for oljeholdig vann, innen transport, analyse og behandling. I tillegg tilbyr vi løsninger for vannbehandling hvor vi har egne vannbehandlingsanlegg som bruker infrastrukturen til eksisterende anlegg, og supplerer dem om nødvendig med enheter som krever forbehandling.

F17
Økonomiske fordeler

I vår prosess separerer vi olje og vann slik at oljen kan regenereres til olje og drivstoff.

RW6
Miljømessige fordeler

Vår behandling av oljeholdig vann fremmer den sirkulære økonomien ettersom vi kontinuerlig ser etter miljøvennlige løsninger for å gjenbruke olje og dermed spare verdifulle råmaterialer.

RW4
Sikkerhet

Vi behandler oljeholdig vann på en sikker måte i samsvar med lovverket.

 

  Gjenvinning av oljeholdig vann

  Fortum tilbyr bærekraftige løsninger for behandling av store mengder oljeholdig vann. Vi behandler:

  • Oljeforurenset vann
  • Spillolje
  • Slam
  • Oljeemulsjoner

  Kontakt våre eksperter!

  Lisa Sollie Moen
  Product Line Manager Detox, Norway
  Svelleveien 33
  2004 Lillestrøm
  Tel: +47 97073861
  [email protected]