Priser og betingelser

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

Priser 2020

Næringsavfall

Brennbart avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen.
Mer om næringsavfall.

 • NOK 2 109,- ekskl. mva. per tonn 
 • NOK 211,- ekskl. mva. minstepris 

Direkteforbrenning av risikoavfall

Risikoavfall er smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.
Mer om risikoavfall

 • NOK 8 205,- ekskl. mva. per tonn 
 • NOK 820,- ekskl. mva. minstepris 

Betalingsbetingelser netto per 30 dager etter fakturadato ved kredittsalg.
Anlegget aksepterer Bankaksept, Visa og Mastercard. Kontant betaling er ikke mulig.          

  Mottaksbetingelser

  Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Avfallet må være i henhold til Forurensningsloven § 27.

  Privatkunder 

  Privatkunder kan levere avfall som ønskes makulert eller destruert ved direkteforbrenning.

  • Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander.
  • Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.
  • Avfall skal ikke inneholde trevirke eller annet brennbart materiale større enn 10x10 cm og lengde over 2 meter.

  Næringskunder

  Eksempler på næringsavfall er emballasje, paller, papp, plast og næringsavfall med våtorganisk innhold. 

   Avfallet skal ikke inneholde:

   • Farlig avfall
   • Gips
   • Isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
   • Siktrester, pulver, støv
   • Madrasser
   • Over 10 % våtorganisk materiale

   Betingelser

   • Krav til emballering blir avtalt spesielt.
   • Stikkprøvekontroll av avfallet forekommer. Ved kontroll skal avfallet tømmes etter anvisning av personalet.
   • Avfall som er i strid med betingelsene eller som kommer fra kunder uten avtale, kan bli avvist. Ved avvisning påløper et tilleggsgebyr på kr 25 000,- ekskl. mva. Fortum Oslo Varme skal dokumentere tilleggsgebyr med f.eks. foto. Kunden blir orientert og forelagt dokumentasjonen før tilleggsgebyr sendes.
   • Kjøring på anleggenes områder skal foregå etter skilting og anvisning av personalet. Avfallet skal tømmes på anvist sted. Maksimalt tillatt kjørehastighet er 20 km/t.
   • Sjåfører på anlegget skal i forbindelse med lossing av avfall og håndtering av bil alltid benytte refleksvest, hjelm og arbeidstøy.
   • Sjåfører må følge sikkerhetsanvisningene for anlegget.
     

   Sikkerhetsregler for kunder på anlegget

   CS14

   Kontakt oss på telefon

   22 43 59 80

   Mandag - fredag
   08.00 - 15.30

   CS15

   Kontakt oss på e-post

   Send e-post

   CS1

   Søknad om levering av avfall

   Send inn søknad