Status

Et lite pilotanlegg er rigget til på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo for å teste Shells aktuelle solvent på anleggets spesifikke røykgass.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

 • Konseptfasen var ferdig høsten 2017
 • I august 2018 godkjente regjeringen videre finansiering av Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt for FEED
 • I løpet av FEED-fasen (februar-juni 2019) driftes et lite pilotanlegg for å teste Shells aktuelle solvent på anleggets spesifikke røykgass. Formålet er å verifisere alle tall rundt utslipp og å optimalisere prosessen med tanke på aminforbruk
 • Tidligere tester ved Klemetsrudanlegget har vist at mer enn 90 % av CO2-en i røykgassen kan fanges - ca 400 000 tonn i året
 • FEED-rapporten skal overleveres Gassnova innen 1. september 2019
   

Tidlinje_ccs

 • Stortinget kan fatte investeringsbeslutning for prosjektet i 2020/2021
 • Prosjektet kan settes i drift i 2023/2024
 • Equinor, Shell og Total skal gjennomføre forprosjektering av transport- og lagerprosjektet i 2019
 • Total kostnad for fangst, lagring og transport over en femårsperiode er estimert til 11,8 milliarder kroner

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Finn rett person