Avfallshåndtering - produkter og utstyr

Fortum Waste Solutions kundeservice hjelper til med å planlegge den mest hensiktsmessige løsningen for kunden. Vårt daglig arbeid med krevende avfallshåndtering har ført til stor utvikling av våre containere og emballasjeløsninger.

F17

Økonomiske fordeler

Med god planlegging og hensiktsmessige beslutninger vil du kunne redusere de totale kostnadene for avfallet ditt.

RW6

Miljømessige fordeler

Fortums containere er sikre, holdbare og ergonomiske.

RW4

Sikkerhet

Hos Fortum vil du motta riktig merket containere for innsamling, lagring og transport av avfallet ditt.

Værbestandig etiketter

Merkingen for emballasje, lagring og transport inneholder informasjon om avfallet og fungerer som veiledning ved sortering. Etikettene er værbestandige og vi beskytter dem med laminat hvis det er nødvendig.

  • ADR-advarselsetiketter i henhold til transportklasse
  • Etiketter for laboratorieavfall
  • Etiketter for transport
  • Etiketter for sortering
  • Etiketter for container
  • Etiketter for sykehus
  • CLP / GHS-indikatorer for bruk og lagring av skadelige materialer

Sikker oppbevaring av farlig avfall

For å oppnå sikker og effektiv lagring av farlig avfall har utstyr og strukturelle løsninger en betydelig innvirkning. Vi tilbyr løsninger for sikker oppbevaring av skadelige stoffer, både råstoff og avfall.

Oppbevaringsområdene kan utstyres med elektrisitet, belysning, oppvarming, air condition, springvann, gulvvarme, ramper, rammer og døråpninger. Det farlige avfall blir alltid tildekket og innlåst, samt lagret på et område som er tydelig merket.

CS1

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen
Country Sales Manager, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
[email protected]