Avtalevilkår bedrift

Enkel

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.

Påslag – Påslaget er fastsatt til 7,08 øre/kWh i januar og februar, 8,68  øre/kWh i mars og april, 11,08 øre/kWh i mai og juni, 12,68  øre/kWh i juli og august, 9,48 øre/kWh i september og oktober og 7,88 øre/kWh i november og desember. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. oppgitte priser er eksklusiv mva

Fastbeløp – Fastbeløpet er 39,2 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 4,70/2,35/1,57  øre/kWh. Oppgitte priser er eksklusiv mva.

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel. 

Co2Fri

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 7,13 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitt prise er eksklusiv mva

Fastbeløp – Fastbeløpet er 39,2 kr pr måned. Ved et årlig forbruk på 10 000/20 000/30 000 kWh utgjør fastbeløpet henholdsvis 4,70/2,35/1,57 øre/kWh. Oppgitte priser er eksklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 31,2 eksklusiv mva, per utsendte papirfaktura.     

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Opprinnelsesgaranti – Avtalen garanterer 100% fornybar strøm. Dette betyr at strømmen som kunden kjøper kan spores ved sertifikater (opprinnelsesgarantier) til en, eller flere, produsenter av 100% fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv). CO2Fri-avtalen selges i henhold til Energibedriftenes Landsforenings (EnergiNorge) standard for opprinnelses-garanterte strømleveranser og Renewable Energy Certificate Systems (RECS) International Quality Standard. Varedeklarasjon som viser miljøpåvirkning finnes på fortum.no/varedeklarasjon-2013/

eSpot

Pris – Du betaler den månedlige innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget er fastsatt til 6,84 øre/kWh. Elsertifikatkostnad er inkludert i påslaget. Oppgitt prise er eksklusiv mva.

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 31,2 eksklusiv mva, per utsendte papirfaktura.     

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid.   

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Individuell

Pris – Du betaler den månedlige volumveide innkjøpsprisen på strøm i ditt leveringsområde fra NordPool Elspot marked. Innkjøpsprisen fastsettes hver måned etterskuddsvis. I tillegg til innkjøpsprisen betaler du et påslag og et eventuelt fastbeløp.  

Påslag – Påslaget fastsettes i henhold til kundens forbruk, og sendes som et skriftelig tilbud. 

Fakturagebyr – Avtalen forutsetter bruk av elektronisk faktura. Kunden må opprette eFaktura, Digipost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et gebyr på kr 31,2 eksklusiv mva, per utsendte papirfaktura.     

Bindingstid – Avtalen har ingen bindindingstid. 

Prisendring – Påslaget og fastbeløpet kan endres med 14 dagers varsel.

Inngåelse av avtale

Leverandørbytte (nye kunder) – Ved bestilling av strømavtale gir kunden Fortum fullmakt, etter NVE’s retningslinjer, til å melde opphør av kundens strømavtale med nåværende strømleverandør. Avtalen vil ha oppstart ca 8 til 14 dager etter at Fortum har mottatt all nødvendig informasjon fra kunden. Fortum tar forbehold om godkjent kredittvurdering.

Produktbytte (eksisterende kunder) – Bestilling av strømavtale fungerer som en oppsigelse av eksisterende strømavtale hos Fortum på samme målepunkt. Avtalen trer i kraft umiddelbart dersom ikke annet er avtalt.

Informasjon fra Fortum og partnere – Ved inngåelse av strømavtale med Fortum godkjenner dere at det sendes informasjon og tilbud fra Fortum og våre samarbeidspartnere. Dere kan når som helst melde dere av våre nyhetsbrev på Min side eller ved å ta kontakt med kundeservice. Informasjon vedrørende deres kundeforhold og/eller deres strømavtale vil sendes selv om dere har reservert seg mot nyhetsbrev.

Samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon – Ved inngåelse av strømavtale godkjennes det at Fortum kan benytte oppgitte telefonnumre og/eller e-postadresse(r) til elektronisk kommunikasjon, som f.eks prisendringer, faktura- og betalingsinformasjon, kundeundersøkelser eller andre forhold som berører avtalen.

Standardvilkår – Vilkår som er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet; Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft”, gjøres gjeldende med de tillegg som fremgår av denne avtalen. 

Fakturering

Fakturering – Fortum sender ut faktura månedlig dersom ikke annet er avtalt. Strømforbruket faktureres etterskuddsvis og er basert på måleravlesninger som vi mottar fra kunde eller kundes netteier. Riktig avregning forutsetter at kunden leverer måleravlesning til Fortum eller sin netteier den første dagen i hver måned. Dersom Fortum ikke mottar en kvalifisert måleravlesning innen fristen, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av kundens antatte årsforbruk og forbruksporfil. I slike tilfeller vil eventuelt feil fakturert forbruk bli korrigert ved neste fakturering, gitt at en kvalifisert avlesning foreligger. For anlegg som er automatisk avlest avregnes det alltid etter kundens reelle forbruk. 

Skatter og avgifter – Endringer i eksisterende eller nye skatter eller avgifter vil gi tilsvarende endringer i strømpris og/eller fastbeløp.

Nettleie – Nettleie inklusiv forbruksavgift faktureres av kundens netteier. 

Oppsigelse

Oppsigelse – Strømavtalen kan sies opp av begge parter med to ukers skriftlig varsel. Ved leverandørbytte kan kundens nye leverandør melde oppsigelse på vegne av kunden. Dersom avtalen har bindingstid, vil det tilkomme et gebyr for brutt binding dersom avtalen sies opp før bindingstiden er utløpt. Dersom Fortum sier opp strømavtale skal det foreligge saklig grunn.  

Flytting – Fortum tilbyr videreføring av strømavtale. Kunden må gi Fortum beskjed om at avtalen skal videreføres, og informere om ny adresse og målepunktid. 

Priser og produktvilkår

Del :