Avtalevilkår for Grønt Valg

Vilkårene for Grønt Valg kommer i tillegg til Fortum Markets AS generelle vilkår.

Grønt Valg er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt. Med tilleggstjenesten får kunden opprinnelsesgaranti på strømmen fra fornybare energikilder. Kunden får i tillegg 1 times energirådgivning per år. Inkludert i prisen er også en donasjon til Regnskogfondet på 100 kr per år. Dersom avtalen mellom Fortum Markets AS og Regnskogfondet opphører, kan Fortum Markets AS erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak. Prisen for Grønt Valg består av et variabelt beløp og en fast pris per dag. Det variable beløpet følger markedsprisen for opprinnelsesgaranti og settes av Fortum Markets AS. Det variable beløpet som oppgis på kjøpstidspunktet gjelder inntil endring varsles.

Vilkår 1.1 sist revidert i januar 2019.