Avtalevilkår for Lik Betaling

Beskrivelse av tjenesten
Lik Betaling er en betalingsmåte som fordeler strømkostnadene likt på 12 terminer slik at man betaler samme beløp hver måned.

Inngåelse av Lik Betaling
For å bestille Lik Betaling må man ha en aktiv strømavtale med Fortum Markets AS eller bestille en strømavtale samtidig med Lik Betaling. Eksisterende kunder kan velge å ta med utestående saldo inn i beregningen ved oppretting av Lik Betaling. Lik Betaling gjelder kun for privatpersoner og kan derfor ikke bestilles av bedrifter.

Pris
Lik Betaling koster 49 kr per måned inkl mva.

Pris- og vilkårsendringer
Prisen og vilkår for Lik Betaling kan endres med 14 dagers varsel.

Fakturering
Faktura sendes ut 12 ganger per år.

Fakturagebyr
Kunden må opprette eFaktura, DigiPost eller epostfaktura til andre (2.) fakturering, hvis ikke vil det påløpe et papirfakturagebyr på 59 kr inklusiv mva, per faktura.

Nettleie
Dersom Fortum har en avtale med kundens netteier om gjennomfakturering, vil nettleien bli inkludert i terminbeløpene. For å kunne beregne rett terminbeløp må Fortum ha mottatt en gjennomfakturert faktura med nettleie fra kundens netteier.

Reberegning
Fortum forbeholder seg retten til å reberegne og endre kundens terminbeløp ved behov. Dersom terminbeløpet blir endret vil kunden bli varslet via sms/epost.

Angrerett
Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Levering av produktet kan påbegynne før utløp av angrefristen. Ved angring av Lik Betaling vil kunden gå tilbake til vanlig fakturering.

Opphør og mislighold
Lik Betaling kan sies opp av begge parter og det er ikke noen oppsigelsestid på produktet. Dersom Lik Betaling opphører fordi produktet ikke lengre er tilgjengelig eller kunden misligholder avtalen og ikke betaler terminbeløpene til avtalt tid, vil kunden bli varslet og kunden går tilbake til normal fakturering og eventuell innfordring for det gjeldende strømproduktet. Opphører kontrakten grunnet leverandørbytte eller anleggsovertakelse vil all gjenstående saldo bli fakturert samlet i en sluttfaktura.

Versjon 1.1 Sist revidert september 2018