Behandling av farlig avfall og fjerning av giftstoffer

Fortum Waste Solutions tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sikre en sikker sluttbehandling. Vi har mer enn 40 års erfaring med fjerning av farlige stoffer.

Vi transporterer, analyserer og behandler farlig avfall i henhold til kundes behov. Vi hjelper også våre kunder med å velge passende emballasje og korrekt merking av avfallet, samt organisere tilpasset trening for din organisasjon.

Vi tilbyr pålitelig høykvalitets behandling av farlig avfall på våre tre høytemperaturforbrenningsanlegg. Det farlige avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet. Bunnasker fra forbrenning sorteres for ulike metaller som resirkuleres. Resterende uorganisk bunnaske gjenbrukes til entreprenørvirksomhet i deponier, eller deponeres.

Vi tilbyr fysisk-kjemisk behandling for uorganisk farlig avfall, som syrer og baser. Vi behandler også forurenset prosessvann i vårt fordampningsanlegg. Videre behandler vi et bredt spekter av forurenset jord på våre behandlingsanlegg.

Vi tilbyr:

Riktig transport og emballasje

Farlig avfall skal transporteres, emballeres og merkes i henhold til ADR regelverket. Vi har emballasje for alle typer avfall, og vi er forberedt på å hjelpe deg med riktig merking av avfallet.

Vi kan tilby transport via underleverandører som har erfaring og er profesjonelle aktører innen transport av farlig avfall. All transport er i overensstemmelse med bestemmelsene i den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR) og International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

Eksempler på farlig avfall:

 • Lysrør
 • Spraybokser
 • Utløpt eller ubrukt medisin og farmasøytiske produkter
 • Kvikksølvtermometre
 • Kjemikalier
 • Maling, lim og lakkavfall, emballasje og tilhørende utstyr, verktøy og masse
 • Løsesmidler
 • Rengjøringsmidler
 • Brukt olje og oljeavfall
 • Plantevernmidler
 • Kjøleskap og frysere
 • Fjernsyn, dataskjermer
 • Impregnert tre
 • Batterier

Kontakt våre eksperter!

Har du spørsmål angående behandling av farlig avfall?

Lisa Sollie Moen

Kontakt Lisa Sollie Moen  
Product Line Manager Detox, Norway

lisa.moen@fortum.com  
Tlf. 970 73 861  
Besøksadresse: Svelleveien 33, 2004 Lillestrøm