Behandling av farlig avfall

Fortum Recycling and Waste Solutions tilbyr behandling av farlig avfall på våre anlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. Det farlige avfallet kan forbrennes under høye temperaturer og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet i nærområdet. Selskapet tilbyr også resirkulerings- og gjenbruksløsninger. Vi kan ta ansvar for hele avfallshåndteringsprosessen: materialundersøkelser, avfallshåndteringsplaner, avfallsbeskrivelser, opplæring av ansatte, plassering og vedlikehold av avfallscontainere, utnyttelse og håndtering av avfall, samt rapportering.

Har du spørsmål angående behandling av farlig avfall?

Lisa Sollie Moen

Kontakt Lisa Sollie Moen  
Product Line Manager Detox, Norway

lisa.moen@fortum.com  
Tlf. 970 73 861  
Besøksadresse: Svelleveien 33, 2004 Lillestrøm