Energigjenvinning og avfallshåndtering

Norges største energigjenvinningsanlegg!

Vi energigjenvinner brennbart restavfall som ikke kan materialgjenvinnes Her kan du søke for å levere avfall

Fortum Oslo Varme leverer samfunnskritisk infrastruktur til hele Stor-Oslo. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall og næringsavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Energien som oppstår under forbrenning av avfall og andre miljøvennlige ressurser, gjenvinnes til grønn fjernvarme og elektrisitet.

Vi sikrer avfalls- og energigjenvinningen under virusutbruddet

 

avfall

Mottak av restavfall og næringsavfall

Fortum Oslo Varme sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall og næringsavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Energien som oppstår under forbrenning av avfall og andre miljøvennlige ressurser, gjenvinnes til grønn fjernvarme og elektrisitet.

klemetsrud

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme selger behandlingstjenester for restavfall i et nasjonalt og internasjonalt marked, og varmen fra avfallsforbrenningen energigjenvinnes til miljøvennlig strøm og fjernvarme. Anlegget er miljø- og kvalitetssertifisert, har moderne røykgassrensing med lave utslipp, og leverer store mengder spillvarme som fjernvarme og kjøling til institusjoner, private boliger, næringseiendommer og andre i Oslo.

Avfall_bunker_KLE2

Priser og vilkår

Her finner du oversikt over priser og vilkår for levering av avfall til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo.

avfall

Forbrenning av restavfall

I dag er det restavfall (den fraksjonen som er igjen etter utsortering) som forbrennes i våre anlegg på Klemetsrud og Haraldrud. Det tilstrebes å gjøre dette med så lave utslipp som mulig.

Risikoavfall

Forbrenning av risikoavfall

På Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo er én av tre ovnslinjer dedikert til håndtering av avfall som krever særskilt behandling - såkalt risikoavfall. Risikoavfall kan være smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, smuglervarer, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

avfallsforbrenning

Slik fungerer forbrenningsprosessen

Brennbart avfall som blir levert til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo blir brent på rundt 850 grader. Energien fra forbrenningen blir tilbakeført i form av strøm og fjernvarme.

Kvinne leser om strøm

Slik produserer vi elektrisitet gjennom forbrenning av avfall

På Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud produseres det strøm fra energigjenvinning av avfall tilsvarende forbruket til 32 000 husstander. Visste du at nærmere 99 % av strøm som produseres i Norge, kommer fra vannkraft?

Fortum - EA - Klemetsrud -0549

Slik foregår røykgassrensing

Røykgassen fra forbrenningsprosessen på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud blir renset gjennom et avansert røykgassrensesystem som reduserer utslipp og forurensning av miljøet.

moving

Spillvarme fra avfallsforbrenning

Energiutnyttelse i et fjernvarmesystem en bærekraftig måte å utnytte restavfallet på – og et nødvendig og naturlig element i den sirkulære økonomien.

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Customer service

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad