Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune. Anlegget er lokalisert på Klemetsrud i Oslo, rett ved E6 sørover. Vi tilbyr våre kunder konkurransedyktige betingelser og fleksible åpningstider.

Fortum Oslo Varme selger behandlingstjenester for restavfall i et nasjonalt og internasjonalt marked, og varmen fra avfallsforbrenningen energigjenvinnes til miljøvennlig strøm og fjernvarme. Anlegget er miljø- og kvalitetssertifisert, har moderne røykgassrensing med lave utslipp, og leverer store mengder spillvarme som fjernvarme og kjøling til institusjoner, private boliger, næringseiendommer og andre i Oslo.

Anlegget tar også imot avfall som ønskes makulert eller destruert ved direkteforbrenning.

Store utviklingsprosjekter

Fortum Oslo Varme vil kombinere eksisterende fjernvarme og -kjøling med energigjenvinning av avfall, og se på mulighetene for å vokse videre utover dagens drift. Det jobbes med store utviklingsprosjekter, og selskapet har som mål å etablere et fullskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud. Fortum Oslo Varme vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og et enda mer miljøvennlig og bærekraftig Oslo.

Mer om karbonfangstprosjektet

Sikkerhetsregler for deg som kunde

Sikkerhetsreglene finner du her

Tekniske data

Byggeår: 1983/1986 - ny ovnslinje (KEA 3) sto ferdig i 2011

Forbrenningskapasitet: 375 000 tonn per år, 47 tonn i timen

Antall ansatte: 70 + 5 lærlinger

Elektrisitetsproduksjon: 150 GWh/år '

Fjernvarmeleveranse: 700 GWh/år

Drift: Døgnkontinuerlig

Bunnaske: Fraktes til sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling

Flyveaske: Fraktes til Noah Langøya

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Cost efficient

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser