Mottak av restavfall og næringsavfall

Fortum Oslo Varme sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall og næringsavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Energien som oppstår under forbrenning av avfall og andre miljøvennlige ressurser, gjenvinnes til grønn fjernvarme og elektrisitet.

NB! Av smittevernhensyn har vi (fra og med 19.3.20 kl 12) dessverre måttet stenge for innkjøring for privatkunder på Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Vi ser frem til å ønske velkommen tilbake så snart det blir mulig. 

 

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen, og avfallet må være i henhold til Forurensningsloven §27.

Avfall vi tar imot

 • emballasje
 • paller
 • papp
 • plast og næringsavfall med våtorganisk innhold 
 • avfall som skal destrueres ved direkteforbrenning 

Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander. Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.

Avfallet skal ikke inneholde

 • farlig avfall
 • gips
 • gjenstander større enn 10x10x200 cm
 • isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
 • siktrester, pulver, støv
 • madrasser
 • over 10 % våtorganisk materiale
   

Sikkerhetsregler for kunder på anlegget

 

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Cost efficient

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser