Slik fungerer forbrenningsprosessen

Brennbart avfall som blir levert til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud i Oslo blir brent på rundt 850 grader. Energien fra forbrenningen blir tilbakeført i form av strøm og fjernvarme.

Forbrenningskammer

Avfallet føres til forbrenningsovnen, hvor det blir fullstendig utbrent på rundt 850 grader. Temperaturen i ovnskammeret kontrolleres for å unngå fordamping av tungmetaller og andre skadelige stoffer. Fra ovnen går den varme røykgassen inn i kjelen. Videre kjøles røykgassen ned og det produseres damp som benyttes til å produsere miljøvennlig strøm og varme. Røykgassen blir filtrert før den slippes ut av pipa. Filteret renser røykgassen for forurensning som støvpartikler og tungmetaller. Mer om røykgassrensing.

Utslipp til luft og vann

Det som kommer ut av pipen er vanndamp, samt gasser som nitrogendioksid og karbondioksid (CO2). Utslippene måles kontinuerlig for å sikre at de konsesjonsfastsatte utslippsverdiene ikke overstiges, og at prosessen ikke forurenser lufta vi puster inn.

Aske og metall gjenvinnes

Etter at energien er utnyttet, gjenstår ca. 20 prosent av avfallet i form av aske. Asken fraktes til sortering og gjenvinning av metallfraksjon og etterbehandling.​

I 2017 ble 57 300 tonn aske sendt til gjenvinning, hvorav 4 870 tonn metallfraksjoner i asken ble gjenvunnet.

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Cost efficient

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser