Slik produserer vi elektrisitet gjennom forbrenning av avfall

På Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud produseres det strøm fra energigjenvinning av avfall tilsvarende forbruket til 32 000 husstander.

Slik fungerer elektrisitetsproduksjon

Forbrenningsovnene på Klemetsrud holder fra 850-1000 oC, og driftes hele døgnet. I ovnsveggene og i røykgasskanalen er det installert rør med vann som sirkulerer i en lukket krets på anlegget. Den lukkede kretsen reguleres av matevanns­pumper, og fylles på med kjemisk renset vann for å unngå korrosjon i rørene. Vannet varmes opp av forbrenningsovn­ene, og fordamper. Dampen har en temperatur på 400 oC, og  et trykk på 40 bar. Det betyr at dampen er helt tørr. 

Den tørre dampen kommer inn i turbinen, og setter fart på roterende skovler inne i turbinen. Det er på samme måte som når en vifte roterer rundt med hjelp av vind. Denne rotasjonen produserer elektrisitet ved hjelp av en generator. Dampen som kommer ut av turbinen holder ca. 120 oC, og et trykk på 9 bar. Dampen går videre til en kondenser der dampen kondenseres (blir til vann), og varmeveksles mot fjernvarmenettet. Vannet fra dampen går deretter videre inn i kjelen, og varmes opp på nytt til tørr damp. Dette er en kontinuerlig sirkulasjon i en lukket krets.

Tilsammen kan det produseres 150 GWH strøm, tilsvarende strømbehovet til 32 000 husstander. En del av strømmen som produseres bruker Klemetsrudanlegget i eget anlegg.

Nøkkeltall

Årlig produksjonskapasitet: 150 GWh

Siemensturbin

 • Byggeår 1984
 • Årlig produksjonskapasitet: 80 GWh
 • Effekt: Maks 10 MWh
 • Type turbin: Mottrykk, damp

MAN-turbin

 • Byggeår: 2011
 • Årlig produksjonskapasitet: 104 GWh
 • Effekt: Maks 13 MWh
 • Type turbin: Mottrykk, damp

Mengder vann i lukket krets

 • Kjele 1: 55 m3
 • Kjele 2: 55 m3
 • Kjele 3: 115 m


   

 

Snittbilde av el-produksjon

 

Deponigass gjenvinnes også til strøm

Deponigass fra Grønmo avfallsanlegg utnyttes ved å produsere elektrisk energi fra gassmotorer. Deponigassen fraktes i rør under bakken fra Grønmo til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud. Av deponigassen produseres det rundt 6 GWh strøm.

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Cost efficient

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser