Søknad om levering av avfall

Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan, eller bør, materialgjenvinnes. Vi gjenvinner avfallet til fjernvarme, kjøling og strøm.

Søknadsskjema

Fyll inn skjema for søknad om levering av avfall til Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

Firma

Kontaktperson

Avfallstype

Kryss av for et av alternativene nedenfor.
Brennbart næringsavfall går rett i bunker sammen med annet restavfall. Næringsavfall er f.eks. emballasje, paller og plast med innslag av våtorganisk avfall. Farlig avfall mottas ikke!
Direkteforbrenning av avfall som krever umiddelbar destruksjon (f.eks. tollbeslag, konfidensielle dokumenter, medisinrester, sykehusavfall o.l.).  Avfallet brennes i dedikert ovnslinje og blandes ikke med annet avfall i bunker.
Farlig avfall leveres på Renovasjonsetatens gjenbruksstasjoner eller miljøstasjoner. Med farlig avfall menes deklarasjonspliktig avfall, dvs. impregnert trevirke, asbestholdig avfall, kjemiske produkter etc.   

Antall leveranser

De innsamlede opplysningene (navn, telefon, organisasjonsnummer etc.) blir brukt for å kunne behandle din henvendelse.
Les mer om Fortums personvern.

Veiekort

Veiekort kan hentes i vekta på Klemetsrudanlegget når søknad om levering av avfall er innvilget. 

Firmaer kan velge å få tilsendt faktura eller betale med kort.  


 

Contact by phone

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

Contact by email

Kontakt oss på e-post

fov [punktum] avfall [krøllalfa] fortum [punktum] com (Send e-post)

Cost efficient

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser