Resirkulering og behandling av farlig avfall

Resirkulering og behandling av farlig avfall

Vårt mål er at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen.

Vi jobber med effektiv ressursbruk og sirkulærøkonomi

Målet vårt i Fortum Recycling and Waste er å støtte kundenes virksomhet ved å bevare naturressurser og fremme sirkulær økonomi. Vi jobber sammen med kundene våre med å bygge smarte og bærekraftige løsninger som skal sikre sirkulasjon av verdifulle materialer og fjerning av skadelige stoffer fra materialkretsløpet. 

Vi tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sørger for en sikker sluttbehandling. Behandlingen utføres på våre anlegg i Riihimäki i Finland, Kumla i Sverige og Nyborg i Danmark. Det farlige avfallet kan forbrennes under høye temperaturer og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet i nærområdet. Vi tilbyr også resirkulerings- og gjenbruksløsninger og jobber for at avfallsmaterialer kan utnyttes igjen og igjen. Vi resirkulerer flere typer materialer, for eksempel plast, batterier, bunnaske og flyveaske. 

 

Resirkulering av materialer

Vårt mål er å sørge for at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikre sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen

Håndtering av farlig avfall

Vi tilbyr tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sikre en sikker sluttbehandling

Har du spørsmål om resirkulering eller behandling av farlig avfall?

LisaMoen4

Lisa Sollie Moen

Senior Project Manager
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com

Jaakko Soini

Prosjektleder
For spørsmål om batterier
Tel: +35 8445 347 120
Jaakko.soini@fortum.com