Håndtering av farlig avfall

Recycling & Waste Solutions

Vi tilbyr bærekraftige og tilpassede løsninger av høyeste kvalitet for å håndtere farlig avfall og sørger for en sikker sluttbehandling

Håndtering av farlig avfall

Fortum Recycling & Waste Solutions håndterer det meste av farlig avfall.

Eksempler på farlig avfall er lysrør, spraybokser, utløpt eller ubrukt medisin og farmasøytiske produkter, kvikksølvtermometre, kjemikalier, maling, lim og lakkavfall, emballasje og tilhørende utstyr, verktøy og masse. Andre eksempler er løsemidler, rengjøringsmidler, brukt olje og oljeavfall, plantevernmidler, kjøleskap og frysere, TV og dataskjermer, impregnert tre og batterier.

For smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer og lignende, kontakt Fortum Oslo Varme

Behandlingene våre:

Deponier

Forbrenning

Hva vi tilbyr:

Håndtering av avfall

Lagring av avfall

Transport av avfall

Vi kan tilby transport via underleverandører som har erfaring og er profesjonelle aktører innen transport av farlig avfall. All transport er i overensstemmelse med bestemmelsene i den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR) og International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG).

Kjemikertjenester

Emballering

Farlig avfall skal transporteres, emballeres og merkes i henhold til ADR regelverket. Vi har emballasje for alle typer avfall, og vi er forberedt på å hjelpe deg med riktig merking av avfallet.

Avsluttende behandling: Ta avfall ut av kretsløpet ved hjelp av resirkulering

Sikkerhetsrådgivning: Sertifisering

 

Har du spørsmål om behandling av farlig avfall?

 

LisaMoen4

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com