Bygg og riving

Fortum Waste Solutions tilbyr avfallshåndteringsløsninger innen bygg og riving.

Utnyttelse av materiale

Med Fortum får du en allsidig samarbeidspartner som tar seg av avfallshåndteringen for både riving og renovering.

Evnen til å separere avfall og utnytte materialer er kjernen i konstruksjon og riving.

Mer enn 95% av avfallet som er opprettet på byggings- og rivingssteder, kan benyttes f.eks. som strukturelle lag på deponier eller som energi. Takket være nyskapende håndteringsteknikker, resirkulerer vi også farlig avfall som utvinnes til energi. 

Sammen med kunden lager vi hensiktsmessige løsninger.

Løsningene inkluderer:

  • Innsamling og behandling av forurenset jord eller vann
  • Byggavfall benyttes i overflate- eller bunnkonstruksjoner på deponier, basseng- eller feltkonstruksjoner, jordrensing, håndtering av grunnvann og vedlikehold av deponier
  • Farlig avfall fjernes fra kretsløpet

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com