Detaljhandel og tjenesteyting

Detaljhandel og tjenesteyting inkluderer mange forskjellige typer felt, fra flyplasser og havner til kjøpesentre og forretningsparker. Fortum Waste Solutions tilbyr en omfattende tjeneste der kundens behov blir ivaretatt til en fornuftig pris.

Et partnerskap som fremmer konkurranseevnen

Mange ulike typer energiavfall produseres i detaljhandel og tjenesteytende næringer (papir, metall, glass, plast) samt biologisk og animalsk biproduktavfall. Bygg- og rivingavfall blir også produsert, så vel som sand, vann og støv. Andre spesielle områder er databeskyttelsesavfall, slik som klassifiserte personopplysninger og sykehusavfall.

Fortum sørger for riktig type avfallsinnsamling og transportutstyr. Råmaterialene blir sendt til Fortums egne anlegg for videre behandling. Vi er ikke bare en avfallstransportør, vi jobber med å forstå hele avfallskjeden og ser etter de mest effektive løsningene gjennom vår sirkulærøkonomiske tenkning.

Åpen rapportering

Vi tilpasser oss ulike handelsfunksjoner. En viktig del av vår tjeneste er at vi gir våre kunder opplæring og åpne rapporter som inneholder informasjon om mengder avfallsstrøm, priser, leveranser og hvordan vi har utnyttet og raffinert materialer for resirkulering.

Fordeler med tjenesten:

  • Vi følger nøye lovverket samt forstår ulike typer funksjoner i detaljhandelen og håndterer materialstrømmen som generes av den.
  • Vårt salgspersonell vil svare på etterspørsler ved å skreddersy et velfungerende konsept for hver kunde.
  • Fortums egne anlegg vil behandle avfallsstrømmer for gjenvinning. For eksempel vil plast bli utnyttet som råmateriale til plastindustrien.

Fortum:

  • Klassifiserer, sorterer, pakker, transporterer, samt gir opplæring og håndterer avfall på en ansvarlig måte.
  • Analyserer, optimaliserer og separerer resirkulerbare avfallsstrømmer, og leder dem til gjenbruk.
  • Deltar i miljøutviklings- og byggeprosesser ved å behandle vann og forurenset jord samt bygge deponier etc.
  • Vi implementerer lokale tjenester og logistikkløsninger samt internasjonale behandlingsnettverk.
  • Tilbyr løsningsmodeller som spenner fra gjenvinning av et enkelt materiale til fullstendig outsourcing av avfallshåndtering.

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa [punktum] moen [krøllalfa] fortum [punktum] com