Gruveindustrien

Fortum Waste Solutions lager innovative og bærekraftige løsninger for miljø- og materialstyring innen gruveindustrien.

Bærekraftige løsninger for gruveindustrien

Våre tjenester for gruveindustrien er tilpasset hver enkelt kunde. Vi samarbeider om løsningene og dekker hele gruvedriften -  fra planleggingen av gruven til nedleggelse og etterbehandling.

Våre tjenester inkluderer også planlegging og implementering av miljøsanering og vannbehandling. Vi tilbyr effektive løsninger for bygningsmasser og vannreservoarer samt viderebehandling eller utnyttelse av genererte farlige stoffer.

Innovasjoner for kostnadseffektivitet

Fortums løsninger utnytter materialstrømmen som genereres i minene. Dette øker materialeffektiviteten og lønnsomheten i driften. Vi er ledende innen søket etter en renere verden, og vi er kontinuerlig sulten på å finne nye måter å forbedre driften i ulike områder av gruveindustrien. Nye innovasjoner utvikles stadig i Fortums forsknings- og utviklingsavdeling.

Fordeler for gruveindustrien:

  • Økt kostnadseffektivitet og produktivitet
  • Minimering av miljøskader
  • Omdømmehåndtering
  • Tilpassede løsninger og tjenester

Fortum:

  • Kompetanse til å skape helt nye løsninger, samt å endre eksisterende infrastruktur.
  • Erfarne med planlegging og søknadsprosesser.
  • Kjenner miljøets behov og regelverk knyttet til gruvene, samt metodene for å kontrollere miljøpåvirkningen.
  • Klassifiserer, sorterer, pakker, transporterer, samt gir opplæring og håndterer avfall på en ansvarlig måte.
  • Analyserer, optimaliserer og separerer resirkulerbare avfallsstrømmer, og leder dem til gjenbruk.
  • Tilbyr løsningsmodeller som spenner fra gjenvinning av et enkelt materiale til fullstendig outsourcing av avfallshåndtering.

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com