Kjemisk industri

Fortum Waste Solutions tilbyr material effektivitetsløsninger som forbedrer prosessen til kjemisk industri – som sparer tid, kostnader og miljøet.

Bærekraftig lønnsomhet

Våre tjenester for kjemisk industri strekker seg fra planlegging og rådgivning til materialstrømstyring og avfallshåndtering.

Strengere avfallsforskrifter og stadig mer miljøbevisste kunder krever større fokus på miljøaspektet i industrielle prosesser. Material-og energieffektiv produksjon gir konkurransefortrinn, samtidig som man opprettholder et godt omdømme.

Våre tjenester gir konkurransefortrinn

Vi bygger et samfunn basert på sirkulær økonomi - et samfunn der materialer sirkulerer så lenge som mulig i kretsløpet. Generering av avfall er uunngåelig i kjemisk industri, men hvis våre tjenester er riktig implementert kan bedriften få et betydelig konkurransefortrinn.

Farmasøytisk industri

Vi har i lang tid vært en pålitelig samarbeidspartner med farmasøytisk industri.

Hos Fortum blir praktisk talt alt avfall utnyttet som materiale eller energi. Vi håndterer innsamling og sluttbehandling av farlig avfall. Vi har stor kunnskap innen miljøtillatelser og omfattende rapporteringssystemer.

Fordeler for kjemisk industri:

 • kostnadsbesparelser og materialeffektivitet
 • konkurrerende produkter og tjenester
 • konkurransefortrinn og opprettholdelse av bedriftens omdømme
 • individuelle og effektive løsninger

 

Fortum:

 • Klassifiserer, sorterer, pakker, transporterer, samt gir opplæring og håndterer avfall på en ansvarlig måte.
 • Analyserer, optimaliserer og separerer resirkulerbare avfallsstrømmer, og leder dem til gjenbruk.
 • Årlige rapporter, grunnlag for miljørapport, webportal
 • FoU løsninger for industrien.
 • Deltar i miljøutviklings- og byggeprosesser ved å behandle vann og forurenset jord samt bygge deponier etc.
 • Vi implementerer lokale tjenester og logistikkløsninger samt internasjonale behandlingsnettverk.
 • Vi tilbyr løsningsmodeller som spenner fra gjenvinning av et enkelt materiale til fullstendig outsourcing av avfallshåndtering.
 • Fortums energitjenester, inkludert energieffektivisering og drivstoff simulering.

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com