Maritim, olje- og gassindustrien

Fortum Waste Solutions tilbyr tjenester innen resirkulering av farlig avfall og miljøopprydding gir nyttige løsninger og risikominimering for maritim, olje- og gassindustrien.

Komplette løsninger for industriutfordringer

Fortum samler inn og behandler farlig avfall som kommer fra for eksempel havner, skip og offshoreanlegg. Farlig avfall blir avgiftet og omgjort til energi for fjernvarme. Olje og vannforbindelser blir resirkulert til nye produkter. I tillegg til sikker og bærekraftig håndtering av store mengder avfall, er det også en umiddelbar beredskapsrespons tilgjengelig.

Vi tilbyr i enkelte områder i Norden en komplett miljøoppryddingsløsning i tilfelle en ulykke oppstår på sjøen. For eksempel kan væsker samles inn og tanker rengjøres på land. 

Fordeler med tjenesten

  • Omdømmehåndtering
  • En helhetlig tjenestemodell
  • Risikominimering
  • Innovative, individuelle løsninger
  • Troverdig kompetanse
  • Tilgjengelighet 24 timer i døgnet 

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com