Metallindustrien

Fortum Waste Solutions genererer kostnadseffektivitet for metallindustrien ved å redusere og gjenbruke materialstrømmene.

Optimalisering av metallindustriens restprodukter

Fortum effektiviserer metallindustriens produksjon med omfattende avfallshåndteringsløsninger. Vi hjelper deg med å minimere unødvendig avfall og omgjør restprodukter til verdifulle ressurser.

La oss optimalisere gjenvinning av avfallsmaterialer som genereres av produksjonen din. Vi kan omgjøre avfall og slagg til nye råvarer. Vi behandler også farlig avfall.

Vi kombinerer god lokal kunnskap om metallindustrien med internasjonal erfaring, og sammen med kunden lager vi hensiktsmessige løsninger.

Løsningene inkluderer:

  • Innsamling og behandling av forurenset jord eller vann
  • Utnyttelse av metall i anleggets egen produksjon
  • Fjerning av farlig avfall fra kretsløpet

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com