Plastindustrien

Fortum Waste Solutions er en leverandør til plastindustrien. Vi utnytter resirkulerte materialer på en bærekraftig måte for å øke materialeffektiviteten og lønnsomheten.

Råvarer og løsninger

Fortum er ledende innen utviklingen mot en renere verden - ved å betjene plastindustrien og videreutvikle plastgjenvinning. I 2016 startet Fortum å håndtere ulike typer plastfilmer og emballasje av hardplast.

Den resirkulerte plasten som Fortum leverer er av høy kvalitet. Vi tilbyr sertifisert produksjon og sporbarhet, samt konstant produktutvikling.

Ta kontroll over materialstrømmen

Kundespesifikk planlegging og løsninger innen miljøhåndtering øker effektiviteten i plastindustrien. Vi ønsker å være lendende i utviklingen av et sirkulært økonomisamfunn der verdifulle materialer sirkulerer så mye som mulig. Vi tilbyr også en konkurransedyktig plan for resirkulering av ren plast: overskuddsplast fra produksjon knuses og granuleres, og deretter returneres til kunden.

Fortum tilbyr miljøhåndtering og en komplett materialeffektivitetstjeneste. Nesten alt avfall blir primært utnyttet som material og sekundært som energi. Fortum samler inn og behandle farlig avfall, for eksempel trykkfarger. Vi er spesialister på miljøtillatelser og rapporteringssystemer.

Økende material- og ressurseffektivitet forbedrer miljøet og bærekraftig lønnsomhet, samtidig som det gir kostnadsbesparelser. 

Fordeler for plastindustrien:

  • Klassifiserer, sorterer, pakker, transporterer, samt gir opplæring og håndterer avfall på en ansvarlig måte.
  • Analyserer, optimaliserer og separerer resirkulerbare avfallsstrømmer, og leder dem til gjenbruk.
  • Deltar i miljøutviklings- og byggeprosesser ved å behandle vann og forurenset jord samt bygge deponier etc.
  • Vi implementerer lokale tjenester og logistikkløsninger, samt internasjonale behandlingsnettverk.

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com