Sikkerhetsrådgivere

Ved å benyttes seg av Fortum Waste Solutions sikkerhetsrådgivere kan kunden fokusere på sin kjernevirksomhet.

Pålitelig sikkerhetsrådgivning

Det er lovpålagt at alle bedrifter som produserer, transporterer, lagrer eller håndterer farlig avfall må ha en sikkerhetsrådgiver. Sikkerhetsrådgiverens lovbestemte plikt er å finne tryggest mulig måter å transportere farlig avfall på og forbedre gjennomføringen. Dette krever kontinuerlig oppdatering av informasjon om lovkrav og videreutvikling av faglige ferdigheter.

Sikkerhetsrådgiveren trenger ikke å være en av selskapets egne ansatte, derfor tilbyr Fortum sine kunder en kontraktbasert sikkerhetsrådgiver som oppfyller lovkravene.

Kontakt oss

Lisa Sollie Moen

Senior Project Manager
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com