Skogindustrien

Fortum Waste Solutions innovative løsninger bidrar til å utvikle skogsindustriens prosesser, og dermed redusere avfall og forbedre materialeffektiviteten.

Øker lønnsomheten i skogindustrien

Med avfallshåndtering og materielle sirkulasjonsløsninger kan alle resirkulerbare materialer utnyttes - enten i industriens egne eller Fortums prosesser. Derfor blir restprodukter enten utnyttet eller en inntektskilde.

Avfallshåndtering og materielle sirkulasjonsløsninger er tilpasset hver enkelt bedrift. Vi er kjent med skogslovgivningen og de aktuelle temaene i sektoren. Vårt FoU-team utvikler kontinuerlig nye, innovative løsninger for sektoren.

Løsningene inkluderer:

  • Resirkulerbart materiale som for eksempel plast, brukes til å produsere resirkulerte produkter og råvarer til industrien
  • Restprodukter av aske og slam utnyttes i miljøsaneringsprosjekter; aske brukes også i gjødsel
  • Farlig avfall fjernes fra kretsløpet

Kontakt våre eksperter!

Lisa Sollie Moen

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
Svelleveien 33
2004 Lillestrøm
Tel: +47 97073861
lisa.moen@fortum.com