Resirkulering av materialer

Recycling & Waste Solutions

Vårt mål er å sørge for at en stadig større andel av avfallsmaterialer går til gjenbruk og sikrer sirkulasjon i kretsløpet slik at materialene kan utnyttes igjen og igjen

Vi resirkulerer flere typer materialer. På denne siden kan du lese mer om resirkulering av plast, batterier, bunnaske og flyveaske, og kontakte oss dersom du har spørsmål om våre tjenester.

Resirkulering av plast

Fortum Recycling and Waste Solutions tilbyr løsninger for raffinering av plast for gjenbruk. Vi håndterer plast og gjenvinner husholdningsplastemballasje. Vi samler inn plast fra husholdninger som gjenvinnes på plastgjenvinningsanlegget vårt i Finland. Der skilles, knuses og vaskes plasten før den gjøres om til plastgranulat slik at den blir til nye råmaterialer som kan bli brukt som erstatning for helt ny plast.

Fortum CIRCO er et kostnadseffektivt råmateriale som delvis eller helt kan erstatte jomfruelig plast, altså helt ny plast, ved produksjon av plastprodukter. Vi ønsker at plastmaterialer skal sirkulere så mange ganger som mulig. Vi lager også selv produkter av plastgranulatene til CIRCO-produkter, og gjenbruker sortert plast for å produsere CIRCO-plast. Eksempler på CIRCO-produkter vi lager er oppvaskbørster, blomsterpotter og stoler til barneskoler.

 

Resirkulering av batterier

Ifølge en prognose fra International Energy Agency vil antallet elektriske kjøretøy i verden øke fra tre millioner til 125 millioner innen 2030. Med en slik etterspørsel vil verden i økende grad trenge bærekraftige råvarer. Derfor blir det viktig å gjenvinne verdifulle materialer som litium, nikkel, kobolt og mangan fra utgåtte batterier. I tillegg vil et nylig foreslått EU-direktiv kreve forbedrede innsamlingsmål, høyere utvinningsgrad og økt bruk av resirkulerte råvarer i nye batterier. 

Med vårt nye annlegg i Finland kan vi gjenvinne 3000 tonn brukte batterier i året, tilsvarende 10 000 elbilbatterier. Også batterier fra Norge vil bli behandlet på det nye anlegget.

 

Resirkulering av aske

Bunnaske

Vi tilbyr pålitelig høykvalitets behandling av farlig avfall på våre tre høytemperaturforbrenningsanlegg. Det farlige avfallet forbrennes og gjenvinnes til energi som brukes til fjernvarme og elektrisitet. Bunnasker fra forbrenning sorteres for ulike metaller som resirkuleres. Resterende uorganisk bunnaske gjenbrukes til entreprenørvirksomhet i deponier, eller deponeres.

Flyveaske

 

Har du spørsmål om resirkulering?

LisaMoen4

Lisa Sollie Moen

Product Line Manager Detox, Norway
For spørsmål angående avfallshåndtering
Tel: +47 970 73 861
lisa.moen@fortum.com