Våre forbrenningstjenester

Norges største energigjenvinningsanlegg!

Vi energigjenvinner brennbart restavfall som ikke kan materialgjenvinnes

Her kan du søke for å levere avfall

Avfallet som mottas på vårt anlegg brennes og gjenvinnes til fjernvarme og strøm!

CS14

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

CS15

Kontakt oss på e-post

Send e-post

CS1

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad