Direkteforbrenning av risikoavfall

Risikoavfall er smittefarlig avfall fra sykehus, konfidensielle papirer, offentlige beslag, arkiver, narkotika eller annet avfall som krever umiddelbar og sikker destruksjon.

På Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud tar vi imot avfall som krever særskilt behandling - såkalt risikoavfall. Avfallet brennes i samme ovn som øvrig avfall, men blandes ikke med annet avfall før forbrenning.

Anlegget har kapasitet til å håndtere over 3 000 tonn risikoavfall i året. Varmen fra forbrenningsprosessen utnyttes i elektrisitets- og fjernvarmeproduksjon.

Priser og betingelser

Destruksjonstjenesten

Det er viktig at risikoavfall ikke blir liggende på lager eller i bunker. Avfallet kan være smittefarlig, beslaglagte varer, eller konfidensielle papirer som ikke under noen omstendigheter må komme på avveie.

Sykehusavfall leveres i egne spesialcontainere som kjøres med truck og tippes direkte ned i sjakten til ovnen. Det betyr at risikoavfallet ikke legges i bunkeren sammen med annet avfallet som skal til forbrenning. Det er strenge krav til rengjøring av smittefarlige beholdere etter at de har blitt tømt. Disse vaskes og steriliseres i et lukket vaskeanlegg før de fraktes for utplassering på sykehusene igjen.

Destruksjon under oppsyn

Risikoavfall som narkotika, konfidensielle dokumenter eller andre beslaglagte produkter fra Tollvesenet som potensielt kan havne i gale hender, destrueres under oppsyn. Ved denne type direkteforbrenning er Politiet eller Tollvesenet med inn på anlegget, og observerer at anleggets ansatte tømmer avfallet direkte i sjakten som går ned til forbrenningsovnen.

Det er kun en ovnslinje som har direkte adkomst fra utsiden, og som derfor benyttes til denne tjenesten.

CS14

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

CS15

Kontakt oss på e-post

Send e-post

F17

Priser og betingelser

Se våre priser og betingelser