Karbonfangst fra avfall - karbonnegativ

CO2-fangst fra avfallsforbrenning bidrar til å løse to store globale problemer; avfallsproblemet og klimaproblemet!

Hvorfor karbonfangst fra avfallsforbrenning?

Global avfallshåndtering gir store helse-, klima- og miljøutfordringer da verden produserer mer enn 2 milliarder tonn avfall hvert år, og dette tallet forventes nær doblet mot 2025. Verden må derfor gå fra deponering av avfall til forbrenning med energigjenvinning som er den beste løsningen for restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. 

Bare i EU deponeres ca. 100 millioner tonn avfall hvert år, og deponirestriksjoner er i ferd med å innføres. 
Karbonfangst fra avfallsforbrenning kan fjerne > 90 millioner tonn CO2 hvert år bare fra eksisterende anlegg i Europa – stor global overføringsverdi og stor interesse i bransjen.

Legges dagens nordeuropeiske modell for avfallsbehandling til grunn, vil det i 2050 være rundt 2 milliarder tonn avfall som kan energigjenvinnes globalt (50 % av total mengde avfall i 2025). 

Karbonnegativ

Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud er unikt i forhold til andre industrianlegg, da store deler av utslippene stammer fra biologisk materiale. Når man trekker CO2 ut fra luften og deponerer denne, går man fra pluss til minus i utslippsregnskapet - og oppnår det vi kaller “karbonnegativitet”. Karbonfangst fra energigjenvinning er derfor viktig for et bærekraftig avfallssystem, og for å skape en grønn sirkulær økonomi.

Totale utslipp fra deponering av avfall

Energigjenvinning med karbonfangst

Karbonnegativ
tallEnergigjenvinning av avfall reduserer klimautslipp med 75 % sammenliknet med deponering.​ Nesten 60 % av de resterende utslippene fra energigjenvinningen er biogent, som blir karbonnegativt med karbonfangst.
Med karbonfangst på energigjenvinningen kutter vi ikke bare de resterende 25 %, men nesten 60 % av disse 25 % da utslippene er biogene! Dette gir bio-CCS og karbonnegativitet, som betyr at vi kan fange store mengder biogent CO2 fra avfallsforbrenningen.

I filmen nedenfor forteller CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås om karbonfangst fra avfall på Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Filmen er laget av Equinor.
Klimaløsningen?

Når søppelet ditt brennes, går klimagassene rett til værs. Denne kranen på Klemetsrud løfter omtrent 3-5 tonn med avfall og slipper lasset ned i ovnene. På energigjenvinningsanlegget brennes drøyt 1000 tonn med søppel hver dag. FOTO: VG PARTNERSTUDIO

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person