Mottaksbetingelser

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo

Vi mottar avfall fra næringsvirksomheter og andre som ikke omfattes av den kommunale renovasjonsordningen, og avfallet må være i henhold til Forurensningsloven §27 .

Avfall vi tar imot

 • emballasje
 • paller
 • papp
 • plast og næringsavfall med våtorganisk innhold 
 • avfall som skal destrueres ved direkteforbrenning 

Avfallet skal i hovedsak inneholde brennbart avfall og være tilnærmet fritt for ikke-brennbare gjenstander. Hvis ikke-brennbare gjenstander følger avfallet, skal det veie maksimalt 10 kg og være under 0,5 m2.

Avfallet skal ikke inneholde

 • farlig avfall
 • gips
 • gjenstander større enn 10x10x200 cm
 • isolasjonsmaterialer som steinull, glassull etc.
 • siktrester, pulver, støv
 • madrasser
 • over 10 % våtorganisk materiale
   

Sikkerhetsregler for kunder på anlegget

 

CS14

Kontakt oss på telefon

22 43 59 80

Mandag - fredag
08.00 - 15.30

CS15

Kontakt oss på e-post

Send e-post

CS1

Søknad om levering av avfall

Send inn søknad