Status karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme gjennomførte i 2019 en pilot på karbonfangst fra røykgassen på energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Resultatene fra piloten viste en fangstgrad på mellom 90 og 99 prosent, med stabilt på 95 prosent, eller omtrent 400 000 tonn CO2 i året.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

  • Det er forventet at Stortinget fatter en investeringsbeslutning for prosjektet i siste halvdel av  2020, nærmere bestemt fjerde kvartal (Q4).
  • Et fullskala fangstanlegg kan settes i drift i 2023/2024.
  • Equinor, Shell og Total startet forprosjektering av transport- og lagerprosjektet i 2019.

 

  • Konseptfasen var ferdig høsten 2017.
  • I august 2018 godkjente regjeringen videre finansiering av Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt for FEED.
  • I løpet av FEED-fasen (2019) ble det gjennomført over 5000 timer med testing og kvalifisering av valgt teknologi på anleggets spesifikke røykgass. Formålet var å verifisere alle tall rundt utslipp og å optimalisere prosessen med tanke på aminforbruk.
  • Piloten demonstrerte en fangstgrad på mellom 90 og 99 prosent, med stabilt på 95 prosent - det vil si omtrent 400 000 tonn CO2 i året.
  • FEED-rapporten ble overlevert Gassnova mandag 4. november 2019.

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Har du spørsmål om karbonfangstprosjektet på Klemetsrud? Kontakt oss gjerne.

Finn rett person