Status karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme gjennomførte i 2018 en pilot på karbonfangst fra røykgassen på energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.
Piloten inkluderte testing og kvalifisering av valgt teknologi på anleggets spesifikke røykgass.

Karbonfangstprosjektet på Klemetsrud

  • Konseptfasen var ferdig høsten 2017
  • I august 2018 godkjente regjeringen videre finansiering av Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt for FEED
  • I løpet av FEED-fasen (2019) ble det gjennomført over 5000 timer med testing av teknologi og aktuelle solvent på anleggets spesifikke røykgass. Formålet er å verifisere alle tall rundt utslipp og å optimalisere prosessen med tanke på aminforbruk
  • Piloten demonstrerte  fangstgrad på mellom 90 og 99 prosent, med stabilt på 95 prosent - ca 400 000 tonn i året
  • FEED-rapporten ble overlevert Gassnova mandag 4. november 2019

 

  • Det er forventet at Stortinget fatter en investeringsbeslutning for prosjektet i Q4 2020
  • Et fullskala fangstanlegg kan settes i drift i 2023/2024
  • Equinor, Shell og Total startet forprosjektering av transport- og lagerprosjektet i 2019

Kontaktinformasjon CCS-prosjektet

Finn rett person