Fjernvarme

Vi sikrer fjernvarmen for deg under virusutbruddet:

Fortum Oslo Varme leverer samfunnskritisk infrastruktur til hele Stor-Oslo. Fjernvarmevirksomheten er definert som kraftforsyning, og avfallsforbrenningen bidrar til å løse samfunnets avfallsproblemer.
Vi har døgnkontinuerlig bemanning som produserer og overvåker leveransen av varme og varmt vann til byen vår. Vi er i beredskap, vi har iverksatt nødvendige tiltak, og er i løpende dialog med myndigheter, leverandører og kunder.

Vi sikrer fjernvarmen for deg under virusutbruddet
Med fjernvarme får du varme og varmt vann du kan stole på året rundt! Kontakt oss
HC1

Fjernvarme

Våre produkter

Miljøvennlig oppvarming for borettslag, sameier, bedrifter og nybygg. Ved hjelp av tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme også brukes til å skape komfortkjøling. 

Priser og vilkår

Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Kontakt oss

Fortum Oslo Varme AS
Telefon: +47 22 43 59 80
E-post: fov.kundeservice@fortum.com

Vi har åpent alle hverdager mellom kl. 08.00-16.00
Besøksadresse: Askekroken 11, 0277 Oslo

F29

Drifts- og feilmeldinger

Du kan melde inn feilmeldinger hele døgnet!

Ring 22 43 59 80

Ved plutselig feilsituasjoner som angår flere husstander, legger vi fortløpende ut oppdatert informasjon på nettsiden vår. Her finner du også enkle ting du kan sjekke selv.

 

CS6

For entreprenører og leverandører

Informasjon og arbeidsmateriell for entreprenører og leverandører

- Spesifikasjoner, instrukser, skjemaer og hjelpeskjemaer i forbindelse med fjernvarme
- Påvisning av fjernvarmerør
- Informasjon og krav til leverandører

Kontakt oss

Vi ønsker et åpent og effektivt samarbeid med våre leverandører!

CS1

Miljøarbeid

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fjernvarme har vært det desidert viktigste tiltaket Oslo-by har hatt i mange år for å redusere bruken av oljefyring.

Fortum Oslo Varme har i 2015 og 2016 erstattet et forbruk av over fire millioner liter fyringsolje, hvert eneste år!

Prosjekt karbonfangst

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo står for omtrent 14 % av byens CO₂-utslipp. Et planlagt fangstanlegg vil på sikt fange ca. 405 000 tonn CO₂ per år!

Våre produkter

Miljøvennlig oppvarming for borettslag, sameier, bedrifter og nybygg. Ved hjelp av tilpassede ventilasjonsaggregater kan fjernvarme også brukes til å skape komfortkjøling. 

Priser og vilkår

Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Kontakt oss

Fortum Oslo Varme AS
Telefon: +47 22 43 59 80
E-post: fov.kundeservice@fortum.com

Vi har åpent alle hverdager mellom kl. 08.00-16.00
Besøksadresse: Askekroken 11, 0277 Oslo

Du kan melde inn feilmeldinger hele døgnet!

Ring 22 43 59 80

Ved plutselig feilsituasjoner som angår flere husstander, legger vi fortløpende ut oppdatert informasjon på nettsiden vår. Her finner du også enkle ting du kan sjekke selv.

 

Informasjon og arbeidsmateriell for entreprenører og leverandører

- Spesifikasjoner, instrukser, skjemaer og hjelpeskjemaer i forbindelse med fjernvarme
- Påvisning av fjernvarmerør
- Informasjon og krav til leverandører

Kontakt oss

Vi ønsker et åpent og effektivt samarbeid med våre leverandører!

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fjernvarme har vært det desidert viktigste tiltaket Oslo-by har hatt i mange år for å redusere bruken av oljefyring.

Fortum Oslo Varme har i 2015 og 2016 erstattet et forbruk av over fire millioner liter fyringsolje, hvert eneste år!

Prosjekt karbonfangst

Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo står for omtrent 14 % av byens CO₂-utslipp. Et planlagt fangstanlegg vil på sikt fange ca. 405 000 tonn CO₂ per år!

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn