Kan du få fjernvarme?

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

Fortum Oslo Varme leverer samfunnskritisk infrastruktur til hele Stor-Oslo. Fjernvarmevirksomheten er definert som kraftforsyning, og avfallsforbrenningen bidrar til å løse samfunnets avfallsproblemer. Vi har døgnkontinuerlig bemanning som produserer og overvåker leveransen av varme og varmt vann til byen vår. Vi er i beredskap, vi har iverksatt nødvendige tiltak, og er i løpende dialog med myndigheter, leverandører og kunder.

Vi sikrer fjernvarmen for deg under virusutbruddet

Flytte inn eller flytte ut?
Regulær bestilling eller oppsigelse av fjernvarme:
Det er en fordel at den som flytter ut, og den som flytter inn, leser av måler(e) sammen
og sender inn blanketten med underskrift av begge parter. 

Er ikke dette mulig, eller er det uklart hvem som skal overta?
Den som skal flytte ut har ansvaret for å gi Fortum Oslo Varme adgang til måler(e),
så vi får lest av forbruket og eventuelt kan stenge anlegget.
 

HUSK: Ved oppsigelse minner vi om at den som flytter ut er ansvarlig for forbruket av fjernvarme frem til
oppsigelsen er mottatt. Ved flytting gjelder 14 dagers oppsigelsesfrist.

BESTILLING       OPPSIGELSE

Papirskjema for bestilling/oppsigelse

CS9

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feil på fjernvarmen?
22 43 59 80 - døgnbemannet
- Vi varsler feilene fortløpende her 

Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo