Kundeservice fjernvarme

Opplever du problemer med fjernvarmen? Ønsker du å bestille fjernvarme, eller vil du si opp avtalen din?
Flytter du inn eller ut der det er fjernvarme, er det viktig at vi får beskjed.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser og konsekvenser for fjernvarmekundene

Oppdatert 10. januar

Stortinget har vedtatt forslag til tiltakspakke mot ekstraordinært høye strømregninger. Ordningen innebærer at privatkunder får redusert 55% av kostnadene over 70 øre per kWh eks. mva. opp til et forbruk på 5000 kWh for desember måned. Ordningen er økt til 80 % av kostnadene over 70 øre per kWh eks mva i månedene januar, februar og mars 2022.
Fratrekket vil være basert på snittprisen for måneden for det aktuelle prisområdet du bor i.

Ordningen omfatter private fjernvarmekunder. Dette gjelder eneboliger, rekkehus, flermannsboliger og sameier/borettslag. Det er fortsatt en rekke usikkerheter rundt hvordan denne ordningen påvirker fjernvarmekunder i borettslag/sameier der det kun er en måler, og i bygg med både næringslokaler og bolig bak måleren. Vi vil så snart som mulig komme tilbake med mer informasjon og klare svar.

Fakta om ordningen:

Dersom den gjennomsnittlige spotprisen for kraft en måned går over 70 øre per kilowattime, bistår staten med støtte til husholdningenes kostnad.

Norges kraftsystem er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte.

Staten vil kompensere halvparten av prisen som overstiger 70 øre per kilowattime for et forbruk opp til 5000 kWh per måned. Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type avtale den enkelte husholdning har.

Spørsmål og svar:

1. Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?

NVE skriver i sin nyhetsartikkel om ordningen at den foreslåtte ordningen også vil medføre at prisen for fjernvarme reduseres for private fjernvarmekunder.
Men, så langt er det usikkerhetsmomenter om hvordan ordningen slår ut for borettslag og sameier med ett målepunkt. Vi forventer en rekke avklaringer denne uken og vil komme tilbake med mer informasjon.

2. Mange borettslag tar kostnaden for fjernvarme på fellesutgiftene eller fordeler regningen på andre måter. Har dere systemer som vil gjøre det mulig å sørge for at maksgrensen på 5000 kWh vil fordele seg per husholdning for fjernvarmekunder?

Vi forventer en rekke avklaringer denne uken. Lørdagens pressekonferanse og pressemelding gir ikke klare føringer for hvordan støtteordningen påvirker borettslag og sameier med fellesmålt strømforbruk, ei heller hvordan det slår ut på sameier og borettslag der sameiet/borettslaget er kunden til fjernvarmeselskapet.
Den interne kostnadsfordelingen er i dag en tredjepartsløsning som borettslaget/sameiet selv velger leverandør av. I dag har vi ikke innsikt i antall leiligheter eller alternativ strømforbruk i de enkelte enhetene bak fjernvarmemåleren.

Når trer kompensasjonsordningen i kraft?

Ordningen gjelder for perioden desember 2021 – mars 2022.

Nytt kontonummer, opphør AvtaleGiro og endret distribusjonskanal

Fra 1. oktober 2021 får Fortum Oslo Varme nytt kontonummer for betaling av fjernvarme og øvrige tjenester. Merk at innbetalinger med befriende virkning må gjøres til konto 6468 06 30028.
 

Opphør AvtaleGiro

Som følge av tekniske problemer hos vår systemleverandør vil ikke lenger AvtaleGiro fungere som betalingsløsning. Dette medfører at du som kunde må godkjenne betalingen.
 

DigiPost (privatkunder) og e2B (næringskunder)

Vi standardiserer også våre distribusjonskanaler. Som følge av svært få kunder benytter DigiPost og e2B som distribusjonskanal vil disse utgå.

Mottar du din faktura til digital postkasse DigiPost, anbefaler vi at du nå etablerer eFaktura. Du vil da motta fakturaen i din nettbank og samtidig motta et varsel på e-post om at fakturaen ligger i din nettbank og venter på godkjennelse. Benytter du e2B anbefaler vi at du endrer dette til EHF. Du mottar da din faktura på det standardiserte EHF-formatet via din mottakssentral og får fakturaen direkte til ditt regnskapsssytem.

Dersom du ikke gjør et valg av ny distribusjonskanal vil vi sende deg faktura på e-post dersom vi har din e-postadresse. Alternativt vil vi sende deg faktura per post. Vi minner samtidig om at vår standard er elektronisk fakturering og at papirfaktura medfører gebyr (gebyret er for tiden på kr. 49,-).
 

Dersom endret kontonummer og distribusjonskanal medfører noen ulempe for deg som kunde beklager vi dette. Vi jobber for ytterligere forbedringer av fakturerings- og betalingsløsningene.

Reliable

Facebook

Kundeservice, konkurranser og mye mer. Gjør som mange andre - følg oss på facebook!

Fortum Norges Facebook

FAQ

Spørsmål og svar om fjernvarme

Har du spørsmål om Min side, faktura og betaling, flytting eller forbruk?

Les mer

Feil på fjernvarmen?
22 43 59 80 - døgnbemannet
- Vi varsler feilene fortløpende her