Leveringssikkerhet i Fortum Oslo Varmes fjernvarmenett

Visste du at leveringssikkerheten i Oslos fjernvarmenett er tilnærmet 100 prosent?

Leveringssikkerhet siste 12 måneder, per 31.08.2020

Med systematisk vedlikeholdsarbeid, investeringer i nettet og økt bruk av automatiserte varslingssystemer, har Fortum Oslo Varme svært høy leveringssikkerhet år etter år.
I 2019 var leveringssikkerheten på hele 99,94 %  - inkludert planlagte og uforutsette hendelser.

Tilgjengelig varmeleveranse de 12 siste måneder - per 31.08.2020:

  • 99,94 % leveringssikkerhet - Inkludert planlagte arbeider og uforutsette hendelser.
  • 99,96 % leveringssikkerhet - Uten planlagte arbeider, kun uforutsette.
Se hvordan vi skaper verdier av ressurser som ellers ville gått til spille!

Fortum Oslo Varme gjenvinner energien i byens kloakk og i forbrenningen av avfall for å levere fornybar og komfortabel oppvarming og varmt tappevann til Oslo.

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feil på fjernvarmen?
22 43 59 80 - døgnbemannet
- Vi varsler feilene fortløpende her 

Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo