Klageskjema

Vi ønsker å være til minst mulig sjenanse for våre fjernvarmekunder og naboer. Vi setter pris på din tilbakemelding dersom du oppdager noe vi burde vite om.

Hver klage blir behandlet og fulgt opp!

Når en klage mottas, blir det umiddelbart sjekket med driftspersonalet om det er våre anlegg som kan være kilden til klagen.

På Grønmo gjenbruksstasjon komposterer Renovasjonsetaten hageavfall. Energigjenvinningsetaten, Renovasjonsetaten og Fortum Oslo Varme samarbeider tett med hensyn til klager og luktulemper fra komposteringen.

Klage på støy, lukt eller andre plager fra Fortum Oslo Varmes produksjonsanlegg

Send inn din klage via vårt klageskjema,
eller ring 22 43 59 80.

Klageskjema

Feilmeldinger hele døgnet!

Du kan melde inn feilmeldinger hele døgnet.
Kundesenteret har åpent fra kl. 08.00-16.00 (mandag til fredag).
Resten av døgnet kommer du til vår driftssentral, som er døgnbemannet hele året. 

Drifts- og feilmeldinger angående fjernvarme
Les mer her om hvordan du kan sjekke hva som er galt hvis radiatoren eller tappevannet er kaldt.  
Du kan også sende inn din henvendelse via vårt kontaktskjema, eller ring 22 43 59 80. 

 

Drifts- og feilmeldinger angående fjernvarme

Send inn din henvendelse via vårt kontaktskjema,
eller ring 22 43 59 80.

Kontaktskjema