Rådgivning

Fortum Oslo Varme tilbyr teknisk rådgivning fra konsulentselskapet Norsk Energi.

Tilbudet kan være aktuelt for kunder som

1. Opplever driftsutfordringer med sitt interne vannbårne anlegg.

2. Må gjennomføre endringer i anlegget som følge av regulatoriske endringer.

3. Har mulighet til å søke økonomisk støtte til energisparetiltak.

Fortum Oslo Varme tilbyr eksisterende og framtidige fjernvarmekunder kvalitetssikrede, ferdigforhandlede fastpristjenester og annen relevant teknisk rådgivning fra et av Norges beste fagmiljøer innen termisk energi, konsulentselskapet Norsk Energi.

Fastpristjenestene er definert ut fra erfaring med hvilke behov fjernvarmekunder kan ha, enten det er næringskunder, sameier eller borettslag.

Vil du vite mer om rådgivningen?

Kontaktinformasjon finner du her

 

Tjenester Norsk Energi tilbyr er

Nybygg eller total rehabilitering

- Energi og effektbudsjett

- Kontroll av prosjektering

- Kontroll av ferdig anlegg

- Prosjektering, innkjøp og oppfølging/prosjektgjennomføring

- Idé- og konseptstudium energianlegg

Eksisterende bygg

- Problemløsning

- Årlig ettersyn

- Dokumentasjon for drift- og vedlikehold

- Vurdering av energibruk mot normtall

- Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg

- Enøkanalyse og støttesøknad

- Enøk i varme- og kjøleanlegg

- Prosjektering, innkjøp og oppfølging/prosjektgjennomføring