Spørsmål og svar om fjernvarme

Logg inn på "Min side"

Hvordan logge inn på "Min side"?

Du logger deg på med den e-postadressen du har angitt til oss, og som er registrert på ditt kundeforhold. Har du ikke en bruker så ta kontakt med oss slik at vi kan opprette en for deg.

Kundeservice 22 43 59 80 mandag - fredag 08.00-16.00

Kontaktskjema

Hvordan får jeg lagt til flere brukere?

Det er lett å legge inn flere som kan hjelpe deg å holde oversikt over både kundeforhold og tilganger til Min side.

Hovedkontakten må først logge inn og sende invitasjoner til ev. andre administratorer, brukere og tekniske kontakter. Hvilke muligheter de ulike har, er forklart i samme bilde som brukes for å registrere informasjonen som trengs for å sende ut invitasjoner per e-post.

Faktura og betaling

Hvorfor får jeg påminnelse når fakturaen er betalt

Fakturaen var ikke registrert innbetalt da betalingspåminnelsen ble produsert. Dersom innbetaling har skjedd nylig, kan innbetaling og varsel ha krysset hverandre. Hvis du er usikker, ta kontakt med vårt kundesenter.

Kan jeg vente med å betale fjernvarmefakturaen?

For privatkunder er det mulig å søke om å vente med betaling i inntil 14 dager etter forfall. Vær oppmerksom på at det tilkommer forsinkelsesrente på 8,50 % per år. Ta kontakt med vårt kundesenter hvis det er aktuelt for deg.

Hvordan får jeg kopi av fakturaen?

Fakturakopi kan hentes ut via Min side eller du kan kontakte oss på vårt kundesenter .

Hva slags betalingsløsning tilbyr dere?

Vi har enkle og greie betalingsløsninger tilpasset ulike kundegrupper.

PRIVAT KUNDE: Du kan velge eFaktura og AvtaleGiro, eller en kombinasjon av disse to. 

eFaktura får du sendt rett i nettbanken istedenfor på papir i postkassen. Du slipper å taste KID-nummer, kontonummer eller beløp når du skal betale - alt er ferdig utfylt og du kan bare bekrefte betalingen.
Med AvtaleGiro slipper du også å forholde deg til forfallsdato. Banken ordner med betalingen ved forfall - du har full kontroll og kan stoppe betalinger ved behov.          

BEDRIFT: Mange bedrifter ønsker fakturaløsninger som gjør hverdagen enklere, og gjør det mulig å importere data i et økonomi-/ERP-system.
Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om:

  • elektronisk handelsformat (EHF)

  • faktura på e-post

Kan vi få fakturaen sendt til en annen adresse?

Ja, send oss en e-post her, så hjelper vi deg med dette.

Når kommer neste faktura?

Alle husholdningskunder blir fakturert hvert kvartal med ¼ av forventet årskostnad.
Forfall på fakturaen er i midten av perioden.
Forskuddsfaktura 1. termin = januar, februar og mars
Forskuddsfaktura 2. termin = april, mai og juni
Forskuddsfaktura 3. termin = juli, august og september
Forskuddsfaktura 4. termin = oktober, november, desember
Borettslag med timesmålte anlegg og næringskunder blir avregnet hver måned.

Hva skjer med eFaktura-avtalen ved bytte av bank?

Ingenting. eFaktura fungerer på tvers av alle norske banker. Har du flere nettbanker vises eFakturaen i alle, og du betaler fra den banken du ønsker.

Har dere fakturagebyr?

Ja, vi ønsker at flest mulig fjernvarmekunder skal velge miljøvennlige løsninger istedenfor papirfaktura. Fra 1. februar 2017 innførte vi et tillegg på kr 49 for papirfaktura.

Hvordan kommer vi i gang med EHF?

EHF-fakturaer (elektronisk handelsformat) er digitale fakturaer som sendes rett inn i dine økonomisystemer. Innholdet i formatet dekker Regnskapslovens krav. Elektronisk fakturering kan ikke kombineres med samlefakturaer.
Slik kommer dere igang

  • Sjekk om bedriftens regnskapssystem håndterer EHF (elektronisk handelsformat).

  • Er dere koblet til et aksesspunkt? Hvis ikke, må dere velge en tilbyder, som må melde din bedrift inn i ELMA (Elektronisk mottaker adresse-register).

  • Send komplett anleggsliste til Fortum Oslo Varme, gjerne per kundeservice [punktum] varme [krøllalfa] fortum [punktum] no (e-post)

Hvordan kommer vi i gang med faktura på e-post?

Slik fungerer det:
• Vanlige fakturaer og fakturavedlegg sendes bedriften på e-post.
• Hvis faktura ikke er betalt innen forfall, sender vi påminnelse som vanlig A-post.
• Hvis e-posten kommer i retur, endrer vi utsendelsesmetoden til vanlig brevpost. Da vil det bli belastet et tillegg for papirfaktura på neste faktura.

Dette må bedriften gjøre selv:

• Holde e-postadressen til bedriften oppdatert i vårt kunderegister

• Regelmessig kontrollere innkomne meldinger med faktura som vedlegg, slik at betalingsfrister overholdes.

Hva betyr diversebeløp på fakturaen?

Diversebeløp på fakturaen du mottar, kan være:

  • Forsinkelsesrenter 

  • Hvis du ikke betaler en faktura innen forfall vil det påløpe en forsinkelsesrente på 8,50 % per år. Denne vil komme på neste faktura.

  • Varselgebyr - Om du ikke har betalt en faktura innen forfall, vil det påløpe varselgebyr. Gebyret er for tiden 70 kroner.

  • Stengegebyr og gjenåpningsgebyr - Ved stenging og senere gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling, påløper stenge- og gjenåpningsgebyr.

Flytting

Skal jeg lese av fjernvarmemåleren ved flytting?

Ja, når du skal flytte må du lese av måleren selv, slik at vi kan lage en sluttregning.
Slik leser du av måleren 

Slik leser du av fjernvarmemåleren

Her finner du oversikt over alle målertyper med brukerveiledning.

Papirskjema for bestilling/oppsigelse?

Ved bestilling og oppsigelse er det en fordel at ut- og innflytter sammen leser av måleren og sender inn blanketten med begge parters underskrifter.
Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du lurer på noe mer!

Brukerveiledning til villaveksleren

Her finner du brukerveiledning til de ulike villavekslerne vi benytter.

Byttet nøkkel til fyringsrommet. Hva gjør jeg?

Det er viktig at Fortum Oslo Varmes driftspersonell har tilgang til fyrrommet. 

Hvis det er byttet nøkkel - ta kontakt eller send oss en e-post:

Kundeservice 22 43 59 80 mandag - fredag 08.00-16.00

Benytt gjerne vårt kontaktskjema

Må nåværende kunde si opp før jeg kan bestille?

Nei, ved ny bestilling blir forrige kunde automatisk sagt opp. Tidligere uoppgjorte kundeforhold på anlegget er en sak mellom denne kunden og Fortum Oslo Varme.

Kan opphørsdato tilbakedateres?

Ja, dersom vi får en skriftlig bestilling som bekrefter overtakelsesdatoen, kan opphørsdatoen tilbakedateres.

Forbruk

Hvordan avregnes effektleddet?

Effektleddet avregnes etter høyest målte effektuttak hver måned. Tariffen reguleres i henhold til enhver tid gjeldende offentlige avgifter, samt gjeldende nettleie for prioritert overføring av elektrisk kraft i samme konsesjonsområde. 

Historisk forbruk?

Historiske forbruk finner du enklest ved å logge inn på "Min side".

Må jeg lese av fjernvarmemåler?

Nei, faktisk ikke. Fortum Oslo Varme sørger for avlesning minst tre ganger i året. 

Hva betyr stipulert eller beregnet forbruk?

Dersom det  ikke foreligger avlest målestand  stipuleres eller beregnes det en målerstand. Det gjør vi ved å se på historikken på måleren og hvor mye fjernvarme  som er brukt i det geografiske område du bor i. Du kan i enkelte tilfeller også få en stipulert målerstand selv om du har en automatisk måler, da det kan være at målerstanden ikke har blitt sendt inn i tide på grunn av signalproblemer.