Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig

Ditt borettslag kan få inntil 30 % billigere oppvarming med fjernvarme, og dere bidrar til et bedre miljø. I Oslo kommer fjernvarmeproduksjonen fra energigjenvinning av avfall og fra varmepumper som henter ut varme fra kloakk, datasenter og bioenergi. Med andre ord; ressurser som ellers ville gått til spille.

Det er mange fordeler med fjernvarme

Vi jobber kontinuerlig med å bygge ut fjernvarmenettet i Oslo. Vi planlegger en vesentlig vekst de kommende årene. I «Klima- og energistrategi for Oslo» ser du hvordan vi hvordan vi i Fortum Oslo Varme bidrar til å trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en fossilfri by. Fjernvarme er et viktig bidrag for å nå dette målet. Les mer om vårt miljøarbeid her.

✓ Inntil 30 % billigere for borettslag
✓ Ingen bestilling av brensel og mottak
✓ Ikke behov for reinvestering
✓ Plassbesparende - frigjør verdifulle arealer
✓ Lavere driftskostnader
✓ Vi tar ansvar for- og vedlikeholder kundesentralen
✓ Vi overvåker fjernvarmeanleggene 24 timer i døgnet, 365 dager i året

Det er miljøvennlig

Fjernvarme handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt. Restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt på annen måte, er et godt eksempel på dette. Forbrenning av avfallet gjør det mulig å sende varmt vann tilbake hjem til deg - slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Vi henter også ut energi fra både datasenter og byens kloakksystem. Energien brukes i produksjon av fjernvarme, som sendes hjem til deg som oppvarming - helt luktfritt selvsagt.

Penger å spare!

Et gjennomsnittlig borettslag i Oslo bruker ca. 500 000 kWh til oppvarming. Dersom borettslaget brukte bio-olje, ville kostnaden i 2019 blitt ca. 760 000* kr. Ved å bytte til fjernvarme ville dette kostet 524 000 kroner, altså cirka 30 % lavere årlig oppvarmingskostnad. 

* 75 % virkningsgrad på oljekjelen, gjennomsnittlig literpris på bio-olje (B100) 11,40 kr per liter, rabatt på olje cirka 10 %. Alle priser er inkl. mva.

Bedre luft inne - bedre luft ute

Fjernvarme er en viktig forutsetningen for at Oslo-lufta skal bli bedre for alle. Hvis borettslaget ditt kutter ut oljefyren, og bruker fjernvarme til oppvarming, vil dere merke positive effekter allerede når neste fyringssesong settes igang.

Bidra lokalt til å bedre vår felles luftkvalitet

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Jane Koppang

Jane Koppang

Fortum Oslo Varme
Tel: +47 901 88 735
jane [punktum] koppang [krøllalfa] fortum [punktum] com

Erik Nyfeldt

Erik Nyfelt

Fortum Oslo Varme
Tel: +47 489 99 596
erik [punktum] nyfelt [krøllalfa] fortum [punktum] com

My fortum

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

Contact

Kontaktskjema

Kontakt oss gjerne via vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema