Enkelt, miljøvennlig og konkurransedyktig

Ditt borettslag kan få inntil 30 % billigere oppvarming med fjernvarme, og dere bidrar til et bedre miljø. I Oslo kommer cirka 60 prosent av fjernvarmeproduksjonen fra energigjenvinning av avfall, og fra varmepumper som henter ut varme fra kloakk og bioenergi. Med andre ord; ressurser som ellers ville blitt sett på som avfall.

Det er mange fordeler med fjernvarme

  Inntil 30 % billigere for borettslag
  Ingen bestilling av brensel og mottak
  Ikke behov for reinvestering
  Plassbesparende - frigjør verdifulle arealer
  Lavere driftskostnader 
  Vi tar ansvar for- og vedlikeholder kundesentralen
✓  Vi overvåker fjernvarmeanleggene 24 timer i døgnet, 365 dager i året

Penger å spare!

Et gjennomsnittlig borettslag i Oslo bruker ca. 500 000 kWh til oppvarming. Dersom borettslaget brukte bio-olje, ville kostnaden i 2019 blitt ca. 760 000* kr. Ved å bytte til fjernvarme ville dette kostet 524 000 kroner, altså cirka 30 % lavere årlig oppvarmingskostnad. 

* 75 % virkningsgrad på oljekjelen, gjennomsnittlig literpris på bio-olje (B100) 11,40 kr per liter, rabatt på olje cirka 10 %. Alle priser er inkl. mva.

Bedre luft inne - bedre luft ute

Fjernvarme er en viktig forutsetningen for at Oslo-lufta skal bli bedre for alle. Hvis borettslaget ditt kutter ut oljefyren, og bruker fjernvarme til oppvarming, vil dere merke positive effekter allerede når neste fyringssesong settes igang.

Bidra lokalt til å bedre vår felles luftkvalitet

Hvem kan få fjernvarme?

Fjernvarme er aktuelt når:
  Boligen eller næringsbygget allerede har vannbåren varme 
  Boligen eller næringsbygget som skal fase ut oljefyring
  Nybygg skal etableres, både til bolig- og næringsformål

Selv om vi ikke jobber i ditt nabolag for tiden, så kan du kontakte oss for muligheten for å koble seg til fjernvarmenettet i området der du bor eller har kontor.

Fra sortering til sunt inneklima
Fjernvarme handler i stor grad om å bruke energi som ellers ville gått tapt. Restavfallet ditt, som du ikke får sortert eller gjenbrukt på annen måte, er et godt eksempel på dette. Forbrenning av avfallet gjør det mulig å sende varmt vann tilbake hjem til deg - slik at du får en behagelig oppvarming og bedre inneklima. Det er jo et greit bytte?

Kloakk gir også varme
Ved hjelp av varmepumper henter vi ut energi fra byens kloakksystem. Energien brukes i produksjon av fjernvarme, som sendes hjem til deg som oppvarming - helt luktfritt selvsagt.

Miljøvennlig fjernvarme
Vi jobber kontinuerlig med å bygge ut fjernvarmenettet i Oslo. Vi planlegger en vesentlig vekst de kommende årene. I «Klima- og energistrategi for Oslo» ser du hvordan vi hvordan vi i Fortum Oslo Varme bidrar til å trappe opp tempoet i klimapolitikken og gjøre Oslo til en fossilfri by. Fjernvarme er et viktig bidrag for å nå dette målet. Du kan også lese mer om vårt miljøarbeid her.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Jane Koppang

Jane Koppang

Fortum Oslo Varme
Tel: +47 901 88 735
jane.koppang@fortum.com

Erik Nyfeldt

Erik Nyfelt

Fortum Oslo Varme
Tel: +47 489 99 596
erik.nyfelt@fortum.com

CS9

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

CS12

Kontaktskjema

Kontakt oss gjerne via vårt kontaktskjema.

Kontaktskjema

F3

Fortum Oslo Varmes miljøarbeid

Fjernvarme er viktig for at Oslo kommune skal nå målet om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Les mer om vårt miljøarbeid