Her bygger vi fjernvarme

Her finner du oversikt over våre pågående byggearbeider i fjernvarmenettet.

Når vi bygger ut fjernvarmenettet, kobler til en ny kunde eller foretar vedlikehold,
kan dette påvirke deg og/eller nabolaget ditt.  
Dersom vi påvirker leveransen av fjernvarme til deg som allerede er kunde,
blir du, vaktmester eller driftspersonell informert på forhånd. 

 

Pågående utbyggingsprosjekter

Fjernvarmetrasé fra Alnabru til Haugerud

Berørte gateadresser 

Oppstart og planlagt ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinformasjon

Annet

Alnabruveien
Strømsveien
Breivollveien
Ytre Ringvei
Haugeryudveien
Tvetenveien

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Januar 2020 - oktober 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anlegg Øst entreprenør
Kontaktperson: Trond Musdalslien
Mobil: 970 54 515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Det skal legges ny hovedledning for fjernvarme fra Alnabru til Haugerud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiumhospitalet

Berørte gater

Oppstart og planlagt ferdigstillelse

Entreprenør 

Prosjektinfo.  

Annet

Engebrets vei
Hoffsveien
Hoff Terrasse
St. Edmunds vei
St. Georgs vei
Gråbrødreveien

 

 

 

 

 

 

 

 Pågående arbeider.
Planlagt ferdigstilt  september 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pecon AS
Kontaktperson: Petter Lien
Mobil: 906 49 395
E-post 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Ny hovedledning og fjernvarmetilknytning, Radiumhospitalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helse, miljø og sikkerhet

Fremføring av fjernvarmeledninger i bebygde områder er teknisk krevende og innebærer blant annet store utfordringer i forhold til eksisterende infrastruktur i grunnen.

Sikring av grøfter skal gjøres forsvarlig, eventuelle omlegninger, sperringer etc. skal merkes slik at en unngår uønskede hendelser og eventuelle ulykker. Gjerdene skiltes med informasjonsskilt.

Vil du gi oss tilbakemelding på et utbyggingsprosjekt?

Ta kontakt med oss via kundeservice eller direkte til prosjektleder/entreprenør for prosjektet.

Kontakt oss om mulighetene for å bygge fjernvarmenett hos deg!

F1

Fortum Norges Facebookside

Gjør som mange andre!

Følg oss på Facebook

CS9

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00
E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen

Feilmeldinger
22 43 59 80 - døgnbemannet

Postadresse
Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo