Kan du få fjernvarme?

Fjernvarme er enkelt, forutsigbart, miljøvennlig, konkurransedyktig og har høy leveringssikkerhet.
Med fjernvarme får du garantert lik eller lavere kostnad enn ved bruk av elektrisitet!

 

 

Hvem kan få fjernvarme?

Fjernvarme er aktuelt når:
✓ Boligen eller næringsbygget allerede har vannbåren varme
✓ Boligen eller næringsbygget som skal fase ut oljefyring
✓ Nybygg skal etableres, både til bolig- og næringsformål

Selv om vi ikke jobber i ditt nabolag for tiden, så kan du kontakte oss for muligheten for å koble seg til fjernvarmenettet i området der du bor eller har kontor.

Kontakt oss her

Flytte inn eller flytte ut?

Regulær bestilling eller oppsigelse av fjernvarme:

Det er en fordel at den som flytter ut, og den som flytter inn, leser av måler(e) sammen og sender inn blanketten med underskrift av begge parter. Er ikke dette mulig, eller er det uklart hvem som skal overta? Den som skal flytte ut har ansvaret for å gi Fortum Oslo Varme adgang til måler(e), så vi får lest av forbruket og eventuelt kan stenge anlegget.

HUSK: Ved oppsigelse minner vi om at den som flytter ut er ansvarlig for forbruket av fjernvarme frem til
oppsigelsen er mottatt. Ved flytting gjelder 14 dagers oppsigelsesfrist.

Bestilling        Oppsigelse

CS9

Min side

Se forbruk og fakturaer, registrer måleravlesning, eksporter forbrukstall og hold orden på brukere og kontaktpersoner.

Logg inn

CS1

Flere måter å kontakte oss

Kundeservice
22 43 59 80
mandag til fredag kl 8.00-16.00

E-post til kundeservice
Salgsavdelingen
E-post til salgsavdelingen
Postadresse Fortum Oslo Varme AS
Postboks 184 Skøyen, 0212 Oslo